Bjørn Jørstad, tidligere sentralstyremedlem i UDF (arkivbilde fra 2004).

Pensjonister bør ha fulle medlemsrettigheter i Utdanningsforbundet

Debatt: – Som medlem i lærerorganisajoner i over 50 år mener jeg å være meningsberettiget i den pågående debatt om interndemokratiet i UDF.

Publisert

Stemmeretten er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. Den bør etter min vurdering også være det i en frivillig organisasjon som Utdanningsforbundet, som riktig nok er tuftet på medlemskap grunnet utdanning.

Når det nå av Laila-Brith Josefsen hevdes at stemmerett betyr stemmeplikt, minner det meg om autoritære regimer som et ytterst fåtall i vårt demokrati bekjenner seg til.

Når pensjonistmedlemmene i UDF får stemmerett, vil det være naturlig å forvente at de tillitsvalgte stemmer ut fra en ansvarlighetsvurdering.

Jeg reserverer meg også mot den oppfatning at få av pensjonistene har kjennskap til de saker som kommer til behandling. Jeg tror å vite at kjennskapet til pågående saker er jevnt fordelt over hele medlemsmassen.

I de saker UDF nå står foran er det viktig at pensjonistene, som utgjør et økende antall medlemmer har fulle rettigheter innad i organisasjonen.

Til slutt: Jeg er registrert i medlemsregisteret som pensjonist, og står for det.

Powered by Labrador CMS