Lekser eller ikke

Debatt: Som i mange skoleforhold har leksegiving vært gjenstand for «pendelsannheter».

Publisert Sist oppdatert

«Elever lærer lite av lekser. De fleste har lite utbytte av lekser. Noen får faktisk dårligere skoleresultater av å ha mye hjemmearbeid.» Dette er konklusjonen som forsker Marte Rønning ved Statistisk sentralbyrå trekker etter å ha analysert matematikk- og naturfagresultatene til over 8000 norske 4.- og 8. klasseelever. Rapporten er skrevet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Av og til føler du intuitivt om noe er sant. Når jeg legger intuisjonen til side og ser tilbake på førti års praksis, vet jeg at Rønning har rett. Som i mange skoleforhold har leksegiving vært gjenstand for «pendelsannheter». En tid var det riktig å gi lekser, så ble det ansett som upedagogisk og i nyere tid mer stuerent, men dessverre knyttet opp mot noen uheldige forestillinger. En forestilling skildrer den gode lærer. Det er en person som gir mye lekser, ofte prøver og- gode karakterer. Denne forestillingen er levende i foreldrekretser, men har blitt en svøpe for lærere.

Med et økende krav til skolen om mer kunnskap for hver krone, strenge prioriteringer og økende tidspress vil stoff som burde vært forklart og undervist i klasserommet i stedet bli gitt som hjemmelekser. Vi vet at læringsmiljøene i hjemmene er svært forskjellige. Noen har dårligere forutsetninger for å kunne gi hjelp mens andre førsteprioriterer alt rundt avkommet.

Som gammel leksegiver har jeg marsjert i takt med andre og i mindre grad tatt konsekvensen av egne erfaringer. På mange måter har jeg vært feig eller i beste fall unnvikende ved fortsatt å opprettholde noe som ikke virker. Kanskje Rønnings studie vil hjelpe oss til å bli mindre unnvikende og mer konfronterende i forhold til egen praksis. I alle fall har hun påvist forhold i skolen som må få konsekvenser.

Til slutt – noen anbefalinger til skoleadministrasjonen i Aurskog-Høland:

  • Gå inn i forhandlinger med hjemmet, lærerne og elevene hvor sluttmålet er å fjerne hjemmelekser f.o.m.skoleåret 2010/2011
  • Studieteknikk og mnemoteknisk kompetanse blir prioritert innsatsområde for alle skolene.
  • Tilrettelegg for at læring blir gøy (f.eks lær deg gangern på 10minutter eller 20 gloser på 5) - det åpnes for fortsatt «muntlige hjemmeoppgaver». For eksempel: Les et kapittel i en bok, hør på et spesielt radio-/fjernsynsprogram eller se en film.
  • Sørum kommune har vist et mot utenom det vanlige og innført røykestopp. Kanskje vi kan bli minst like populære ved å innføre leksestopp?

Hva nå ? Det er lenge siden vår kommune lå i forkant av den pedagogiske utviklingen. Skal vi sammen tørre litt mer og ta noen lengere skritt - sammen? At elevmiljøet forbedres radikalt gjør vel heller ikke noe?

Powered by Labrador CMS