Hva med å danne små undervisningsgrupper som kommer på skolen hver tredje dag?

Debatt: – Fjernundervisning fungerer best for ressurssterke familier, de mest sårbare familiene klarer seg dårligst.

Publisert Sist oppdatert

Å holde grunnskolene stengt over lang tid, vil ramme mange barn. Lærerne gjør en formidabel jobb hjemmefra, og heldigvis er mange av skolene godt digitalt utstyrt. Så fjernundervisning kan til en viss grad fungere. Særlig hvis det ikke blir for store krav til nytt lærestoff.

De friske og ressurssterke familiene vil klare seg best, de mest sårbare familiene klarer seg dårligst. Dette vil forsterke forskjellene i klasserommet når de kommer tilbake dersom ikke noe skjer snart. Det er også store bekymringer omkring barn i voldsutsatte hjem og for barn med psykisk syke familiemedlemmer.

Jeg vil være så frimodig å komme med et forslag: Hva om man deler en ordinær klasse i tre og danner små undervisningsgrupper, ca 10 elever, som kommer til skolen hver tredje dag og har en kort skoledag.

Å holde grunnskolene stengt over lang tid, vil ramme mange barn.

På denne måten kan læreren møte alle sine elever i løpet av tre dager. Læreren kan gjennomgå nytt lærestoff og gi øvingsoppgaver eller lesestoff hjemme for de neste to dagene. På denne måten kan hver elev følges opp direkte fra lærer, ansikt til ansikt. Læreren vil enklere fornemme om noe ikke fungerer så bra, faglig, så vel som psykisk/fysisk.

Det er selvsagt utfordring omkring smittevern. Det bør være god plass mellom elevene i klasserommet og de bør ikke ha samlek, eller friminutt. Dagen må være ganske kort, kanskje bare 90 minutter for de yngste. Elevene bør enten følges av foresatte, eller eldre søsken, slik at det også på skoleveien skapes avstand mellom barna.

Dette er tanker jeg gjerne ville spille inn, slik at alle elevene i grunnskolen kommer gjennom denne vanskelige tiden med noenlunde likt utbytte.

Powered by Labrador CMS