Valg 2019

Illustrasjonsfoto: Jørgen Jelstad

– Rammene for drift av skoler og barnehager er ikke gode nok

– Skole og barnehage har vært budsjettvinnere, men vi opplever likevel en underfinansiering, sier leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke/område?

– I Bergen, som de fleste andre steder, opplever vi at det rammene for drift ikke er gode nok. Barnehage og skole har vært "budsjettvinnere" i inneværende periode, men dessverre er kommuneøkonomien som den er, slik at vi opplever underfinansiering likevel. Vi ønsker oss bedre lærerdekning både i barnehage og skole, spesielt er vi opptatt av at de ikke er nok ansatte gjennom hele åpningstiden i barnehagen. Den spesialpedagogiske sektoren er også utfordrende i den forstand at stadig flere barn trenger tiltak, mens det er de samme menneskene som skal saksbehandle.

Vi har også en svært stor andel private kommersielle barnehager i Bergen som skaper ekstra utfordringer.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

Valg 2019

Navn: Bente Myrtveit (50)

Verv: Leder for Utdanningsforbundet i Bergen

– Vi ønsker oss den lovfestede bemanningsnormen gjennom hele barnehagens åpningstid. Vi ønsker at Bergen kommune skal se på areal- og funksjonsprogrammet for nybygg og rehabilitering, vi ønsker en styrket rådgivningstjeneste i skolen, vi ønsker at politikerne skal se på tildelingsmodellen for skole. Vi ønsker at kommunen skal jobbe for større kommunalt eierskap i barnehagesektoren.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Den siste perioden har det ikke vært noe spesielt her i Bergen

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Dobling av antall lærere som får ta videreutdanning. Vi fikk fjernet obligatorisk TRAS-testing av alle barn. Vi har fått gjennomslag for at de skal se på areal- og funksjonsprogrammet og vi er innkalt til innspillsmøte. Det er innført valgfrihet i forhold til å bruke «mobbeprogrammer» i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet i skolene.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Bemanning, pedagog- og lærertetthet. Viktig for oss at Bergen kommune innførte dette på en skikkelig måte allerede høsten 2018, med en ekstra bevilging i budsjettet for å få det til. Vi har også arbeidet for å få kommunen til å rette fokus mot vold og trusselproblematikken i skolen og har fått til at det nå skal rulles ut et forebygggingsprogram.

– Hvilken seier har vært den største?

– At Bergen Kommune la penger på bordet for å få på plass lærer og pedagognorm allerede høsten 2018.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Innføring av matservering i SFO uten å følge opp med penger til bemanning.

– Hvis du var fylkesordfører/ordfører/byråd for en dag, hva ville du gjort?

Hvis jeg var byrådsleder/kommunaldirektør ville jeg ha sett på tildelingsmodellen til skolene, sørget for å ikke opprette nye løyver til kommersielle aktører. Dessuten brukt en god del tid på å pønske ut hvordan man kunne bedre kommuneøkonomien, slik at det var mulig å bevilge mer penger til sektoren.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her.

Powered by Labrador CMS