Glemmen videregående skole får Benjaminprisen for 2020.

Glemmen vgs. får Benjaminprisen 2020

Skolen arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene, uttaler juryen.

Juryen for Benjaminprisen trekker fram hvordan Glemmen videregående skole i Fredrikstad arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene. I tillegg jobber skolen aktivt med et nettverk av eksterne aktører i nærmiljøet, både innenfor frivillig, kommunal og kultursektoren.

– Det å motta Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og alle andre former for ekskludering fra fellesskapet, sier rektor Pål André Ramberg.

Ifølge HL-senteret involverer skolen elevene gjennom såkalt «empowerment» – myndiggjøring – for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig. En dag hvert år jobber elevene uten lærer tilstede i en temadag. I 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer», og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet».

– Det er inspirerende hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden - et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

Powered by Labrador CMS