– Stortinget har vedtatt den nye bemanningsnormen. Da må Stortinget også ta ansvaret for finansieringen. Stortinget kan ikke dytte dette videre til kommunene og private barnehager, sier direktør i PBL, Anne Lindboe. Ill.foto: Paal Svendsen

For lite penger til bemanningsnorm i barnehagen

Kommunenes organisasjon KS og de private barnehagenes organisasjon PBL meiner at forslaget til statsbudsjett ikke gir nok penger til ny bemanningsnorm i barnehagene.

Publisert

De nye bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner, konstaterer KS i en pressemelding.

– Flere kommuner signaliserer allerede nå at de selv ikke vil innfri de nye bemanningskrava innen fristen neste år. Private barnehager får tilskudd på bakgrunn av to år gamle kostnader i kommunens barnehager. Derfor får dette store konsekvenser for de private barnehagene i disse kommunene, skriver Pbl.

– Bemanningsnormen er vedtatt fordi voksentetthet er viktig for kvaliteten i barnehagen. Det vil være urimelig og usaklig forskjellsbehandling av barn, hvis mange barn  må vente i flere år før deres barnehage er i stand til å ha en bemanning i tråd med det nye kravet, sier direktør i PBL,  Anne Lindmo.

– Stortinget har vedtatt den nye bemanningsnormen. Da må Stortinget også ta ansvaret for finansieringen. Stortinget kan ikke dytte dette videre til kommunene og private barnehager, sier hun.

Stortinget vedtok 31. mai at regjeringen skal i statsbudsjettet for 2019 skal komme  med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen. Planen skal inneholde dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og sikre at normen oppfylles i alle barnehager innen 1. august 2019.

De nye nasjonale kravene innebærer at det fra august 2019 skal være minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

 

Powered by Labrador CMS