Trondheim: Dropper forslaget om permanent kortere åpningstid i barnehagene

Det blir verken en utredning eller et forslag om kutt i åpningstidene i Trondheims barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren uttalte oppvekstsjef i Trondheim, Camilla Trud Nereid, at de ønsket å se på muligheten for å redusere åpningstidene i barnehagene permanent.

– Dette er noe vi har tenkt før, men som vi har tenkt at er for drastisk. Nå har vi litt momentum etter den reduserte åpningstiden i koronatida, hvor vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra foreldre, ansatte og tillitsvalgte på tilbudet, sa Nereid til Adresseavisen i juni.

I en e-post til Utdanningsnytt utdyper hun:

– Vi fikk tilbakemeldinger om tryggere barn, tettere oppfølging, mindre gråt og små og velfungerende barne- og familiegrupper.

Men nå viser det seg at det ikke blir lagt frem noe forslag for de folkevalgte likevel.

I en e-post til Utdanningsnytt skriver Nereid at "politisk ledelse ikke ønsker å ta dette videre". Det bekrefter ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap).

– Kommunedirektøren uttalte seg til media om at dette var noe hun ønsket å gå videre med, men hun fikk lite støtte blant politikerne. Vi i Arbeiderpartiet mente en slik utredning ikke var veien å gå og ville ikke bruke ressurser på å utrede noe som ikke vil bli vedtatt , sier hun.

Les også: En politisk og pedagogisk spagat – og barnas beste

– Utvikling i feil retning

– Foreldre skal ikke føle usikkerhet for jobben sin eller barnehagetilbudet. Dette tilbudet er så viktig, både for barna, for familielivet og for likestillingen. Alternativet er at foreldre, og da ofte kvinnene, blir nødt til å redusere stillingen sin eller hyre inn private barnepassere, og det er en utvikling i feil retning. Da må vi heller jobbe for økt bemanning for å gjøre barnehagetilbudet enda bedre.

– Men ville det ikke vært interessant å gjøre en utredning på dette i det minste?

– Nei, dette er ikke en samfunnsutvikling vi ønsker. Jeg vil ha gode barnehager, men jeg vil også at foreldre skal kunne kombinere et familieliv med et arbeidsliv.

– Hva tenker du om at barn er i barnehagen i flere timer enn vi voksne er på jobb, og at en enkelt ansatt i perioder av dagen jobber alene med store barnegrupper?

– Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at flere voksne og flere pedagoger vil gjøre tilbudet bedre. Det visste vi før korona også. Men hvor lenge barnet er i barnehagen må være opp til hver forelder. Det er ingen tvang å ha barna i barnehagen over åtte timer, men vi må ha et tilbud slik at det er mulig for de som trenger det. Alternativer med privat barnepass er som sagt et mye dårligere tilbud, sier Ottervik.

Les også: Tida med korona har gitt meg den store gleden over å jobbe i barnehagen igjen

Positive i UDF

Utdanningsforbundet har på sin side gitt sin støtte til å se på løsninger med kortere åpningstider.

– Jeg synes dette er et interessant forslag som absolutt er verdt en diskusjon, uttalte nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås til Utdanningsnytt i juni.

Hun mener det tydelig viser at det er mange ulike interesser i barnehagen.

– Det som er best for foreldre og for arbeidslivet, er ikke nødvendigvis best for barna, sa Valås.

Les også: Det vi nå opplever i norske barnehager er #FORSVARLIG

Lover ikke mer penger

I et intervju med Adresseavisen i juni uttalte ordfører Rita Ottervik at man heller må øke voksentettheten. Nå står kommunen i en presset økonomisk situasjon, og revideringen av budsjettet har kun vært en korona-revidering. Det er først i desember de vil se nærmere på det faktiske budsjettet for 2021, og bevilgningene til bemanning i barnehagene.

– Men vi har nettopp vært gjennom en bemanningsøkning knyttet til pedagognormen, og ettersom den ikke var fullfinansiert av staten var vi nødt til å ta penger fra andre sektorer og områder for å hente pengene, sier Ottervik.

– Så du vil ikke love mer til barnehagene?

– Det er umulig å forskuttere 2021-budsjettet nå fordi det er så stor usikkerhet knyttet til korona, men Arbeiderpartiet har store ambisjoner for barnehagene. Vi skal ha gode barnehager, med gode vilkår også for ungene som trenger noe ekstra.

– Umusikalsk

Kommuneloven åpner for at administrasjonen kan legge frem forslag til politisk behandling, men dette kommer altså ikke Nereid til å gjøre nå.

– Med utgangspunkt i de tydelige signalene som har kommet fra politisk ledelse i sakens anledning vil det være umusikalsk å iverksette en slik utredning, skriver hun i en e-post til Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS