Etterlyser testing av ansatte i barnehager og skoler

– Barnehageansatte må være blant dem som blir testet for korona, sier PBL-direktør Anne Lindboe. Frykten er at karantene-reglene skal tappe barnehagene for personale.

Publisert

– Vi må sikre at vi fortsatt kan tilby barnepass til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, sier Anne Lindboe.

PBL-direktøren er daglig i kontakt med barnehager landet rundt som gjør sitt beste for å kunne tilby barnepass til barn med foreldre i såkalte samfunnskritiske funksjoner. I enkelte barnehager rigger de seg også nå for å utvide tilbudet til kvelds- og nattåpent for å kunne bistå foreldre som må jobbe på ugunstige tider av døgnet.

Og i dag er det ventet at regjeringen vil si hvor lenge skoler og barnehager vil bli stengt fremover.

Men, sier Lindboe, dersom ikke barnehageansatte kan bli blant dem som blir prioritert for testing av korona, frykter hun at de ikke vil kunne holde barnehagene åpne over lang tid.

– Og i verste fall kan da heller ikke andre yrkesgrupper, som for eksempel helsepersonell, dra på jobb, sier hun.

Friske folk på jobb

Det er Helsedirektoratet som bestemmer hvem som skal prioriteres for testing. På grunn av mangel på tester har de satt opp en prioriteringsliste. Der heter det blant annet at ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid skal bli testet, selv også ved mildere luftveissymptomer.

Lindboe mener tilsvarende også bør gjelde for barnehagepersonale.

– Barnehager ikke utømmelig med personale å ta av. Vi må vite at vi har friske mennesker som kan jobbe, sier hun.

Arbeidslag

PBL har anbefalt sine medlemmer at de deler bemanningen inn i arbeidslag, ettersom de nå ikke har fulle barnegrupper. Det betyr at et arbeidslag kan være på jobb, og et eller to andre i beredskap. Oppstår det sykdom i arbeidslag nummer 1 kan da lag 2 eller 3, som er smittefrie, settes inn, mens arbeidslag 1 går i karantene.

Men om det oppstår mer smitte og sykdom kan man risikere at flere arbeidslag også blir satt ut av spill.

– Vi har behov for å få testet personalet for å vite hvem som er friske og i stand til å jobbe, og for å sikre et smittefritt miljø i barnehagene av hensyn til foreldrene som jo samfunnet på sin side er avhengige av, sier Lindboe.

PBL får støtte av Utdanningsforbundet.

– Det er klokt å holde barnehager og skoler smittefrie nå, sier nestleder Terje Skyvulstad.

Terje Skyvulstad.
Terje Skyvulstad.

– Om denne situasjonen varer lenge, og utbruddet blir så stort som vi blir forespeilet, så må vi være klare for å kunne holde barnehager og skoler åpne over en lang periode. Da må vi ha friske ansatte.

– Helsefaglig spørsmål

Kunnskapsminister Guri Melby (V) viser videre til helsemyndighetene når Utdanningsnytt spør henne om hun mener skole- og barnehagelærere som er på jobb nå med barn av foreldre i samfunnskritiske yrker bør være blant dem som testes for korona?

– Dette er helsefaglige spørsmål som jeg overlater til helsemyndighetene å ta hånd om. Men dette og andre spørsmål er noe vi kan spille videre til helsemyndighetene fra vår sektor. Vi kommer til å lytte til de faglige rådene vi får fra dem, sier Melby.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke svart på henvendelsene fra Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS