Høyres forslag om at foreldre automatisk skal få beskjed når barnet deres er borte fra skolen, er et brudd på barns grunnleggende rettigheter, skriver innsenderne.

Høyre oppfordrer lærere til å bryte barns rettigheter

Debatt: Alle barn har rett til å få vite og få uttale seg fritt før noe de har fortalt til en voksen i skolen, fortelles videre.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnytt skrev mandag morgen om at Høyre tar til orde for at foreldre skal få automatisk beskjed når barnet deres er borte fra skolen. Dette skjer samme uke som Stortinget vedtar at ny opplæringslov og barnehagelov er i tråd med FNs barnekonvensjon sine grunnleggende rettigheter for hvordan møte barn i alle handlinger og avgjørelser som angår dem.

Skolen skal ta grep når elever har mye fravær, og foreldre kan være et viktig bidrag til dette for mange elever. Samtidig må barns grunnleggende rettigheter for fremgangsmåte sikres før foreldre varsles.

Automatisk deling av informasjon ødelegger tillit

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har det siste tiåret hentet inn erfaringer og råd fra over 7000 barn i skolen. Svar som går igjen fra mange, på mange steder i landet oppsummeres i undersøkelser, som kunnskap fra barn i skolen. Kunnskap fra barn viser at altfor mange barn ikke forteller viktige ting til voksne i skolen om læring, trivsel eller andre ting. En av de viktigste grunnene til at de ikke forteller, er at de ikke vet hva voksne gjør med det barna forteller til dem.

Les også: Høyre vil at foreldre skal varsles automatisk om alt skolefravær

Mange barn har opplevd at voksne i skolen har fortalt ting barna har sagt til dem, videre til foreldre eller andre voksne, uten at barna har blitt samarbeidet med. Da er det mange barn som har mistet tillit til voksne, og sluttet å fortelle dem viktige ting. Når barn ikke har tillit til voksne på skolen, blir det også vanskelig å lære.

Barn har rett til å bli snakket med før skolen kontakter foreldre

Hvis det innføres en ordning hvor foreldre/foresatte automatisk får beskjed når barnet deres er borte fra skolen, bryter det med barns grunnleggende rettigheter etter Barnekonvensjonen.

Dette betyr ikke at foreldre ikke skal få informasjon hvis barnet deres er borte fra skolen, men måten dette gjøres på må endres for å sikre barns rettigheter etter FNs barnekonvensjon.

Alle barn har rett til å få vite og få uttale seg fritt før noe de har fortalt til en voksen i skolen, fortelles videre. Dette gjelder for foreldre eller andre voksne, og i alle forhold som berører barnet. Denne rettigheten understrekes i FNs barnekonvensjon, som er Norges høyeste lovverk etter Grunnloven.

Barns rettigheter må komme først

For mange barn er det helt avgjørende at det er trygt på skolen. Da kan ikke skoler ha rutiner som gir foreldre automatisk beskjed når barnet er borte fra skolen. Det hindrer barn i å fortelle viktige ting til voksne, og gjør at barn ikke lærer godt. Rettighetene til barna må komme først. Forslaget fra Høyre sikrer ikke dette.

Powered by Labrador CMS