- Vi kan ikke lenger lukke øynene og kjøre på som før, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Foto: Paal Svendsen

Trondheim innfører fleksibel skolestart og blir nasjonal pilotkommune

Trondheim kommune vil bli nasjonal pilotkommune for utprøving av fleksibel skolestart, en måned etter at regjeringen åpnet for ordningen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har mye forskning som peker på betydningen av barnets alder ved skolestart. Vi kan ikke lenger lukke øynene og kjøre på som før, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Fordi Trondheim kommune ønsker å gi alle barn en bedre skolestart, ønsker kommunen å teste ulike modeller for fleksibel skolestart, heller enn at barn må starte på skolen det året de fyller seks år.

Den strenge skolestarten har lenge vært omdiskutert. Påstander og fakta har blitt servert i debatten: Gutter sliter mer enn jenter. Januarbarna gjør det bedre på skolen enn desemberbarna.

– Fleksibel skolestart kan redusere forskjellene i prestasjoner mellom gutter og jenter. Derfor bør det prøves, mener Camilla Stoltenberg.

Splittet syn

I januar varslet regjeringen at den vil gjøre skolestarten mer fleksibel ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart, og at den vil gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart.

Et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen, ledet av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, ble nedsatt og var splittet i synet på om fleksibel skolestart er et godt tiltak. Stoltenberg og fire andre medlemmer av utvalget anbefalte å utrede fleksibel skolestart, mens et flertall på seks mente man bør holde fast ved at alle barn skal starte på skolen det året de fyller seks.

Det endte med at regjeringen i august åpnet for at kommuner nå kan søke om å starte forsøk med fleksibel skolestart. Hvordan de vil gjøre det, blir opp til kommunene.

Forskning i ryggen

Trondheim kommune ønsker altså å bli nasjonal pilotkommune, med en tverrfaglig gruppe bestående av kommuneansatte, foreldre og forskere, som har utarbeidet ulike modeller. Flere barnehager og skoler har allerede vist interesse for å delta.

Kommunaldirektør Nereid viser til et prosjekt i Stavanger kommune ved Universitetet i Stavanger, kunnskapsgrunnlaget til Stoltenberg-utvalget og en nylig publisert studie fra Nav.

– Forskning og erfaring viser at vi med dagens modell ikke lykkes med å gi alle barna den skolestarten de fortjener. Mange foreldre har gitt uttrykk for at de ikke opplever barna som modne nok når de starter på skolen. Dette må vi gjøre noe med, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS