Brenna vil lovfeste karakterfri barneskole

Elever i barneskolen skal ikke ha karakterer, og det bør lovfestes, mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Hun slår inn åpne dører, svarer Høyre.

Publisert

Karakterfri barneskole inngår i den nye opplæringsloven, som Brenna legger fram fredag.

Gode og tydelige tilbakemeldinger fra læreren er det viktigste på barnetrinnet, ikke karakterer, er beskjeden fra kunnskapsministeren.

– Elevene skal få tett og god oppfølging fra lærerne, og de skal få individuelle vurderinger, men barn og foreldre skal være trygge på at barneskolen er hundre prosent karakterfri, sier Brenna til NTB.

Debatten fikk et oppsving etter at Høyre i januar la fram sitt forslag til ungdomsskolereform. Et av forslagene gikk ut på at kommuner kan teste ut å flytte ett år fra barneskolen til ungdomsskolen. Slik blir det seks år på barneskolen og fire på ungdomsskolen.

Les også: Fritt frem for svenske skoler å sette karakterer fra fjerde klasse – forskere advarer

Høyre: Ingen uenighet

Den nye loven vil slå fast at de første sju årene i grunnskolen skal elevene ha individuell vurdering uten karakter.

– Jeg kan garantere at så lenge Arbeiderpartiet sitter i regjering, kommer vi til å holde barneskolen karakterfri, sier Brenna.

Kunnskapsministeren trekker samtidig opp skillelinjen mot Høyre. Partiet ser ut til å ha ett svar på alle spørsmål i skolepolitikken, og det er karakterer, hevder hun.

– De går nå til valg på å prøve ut karakterer i barneskolen og å tvinge alle fylker til å ha karakterbasert opptak til videregående opplæring. Begge deler er kunnskapsløse forslag, sier Brenna.

Men heller ikke Høyre har foreslått at karakterer skal innføres i sjuende klasse, påpeker kunnskapspolitisk talsmann Jan Tore Sanner.

– Brenna bommer. Dette er å slå inn åpne dører. Det er bred politisk enighet om at de første sju årene er karakterfrie. Her er det ingen uenighet, sier Sanner til NTB.

Mener Brenna misforstår med vilje

Dette er også noe Brenna utmerket godt vet, mener Sanner, som viser til at han har påpekt dette flere ganger, også i debatt på Stortinget. Høyre har riktignok ønsket å la kommuner teste ut et ekstra ungdomsskoleår på skoler med trinn fra 1 til 10, men karakterer skal uansett ikke innføres før åttende klasse, fortsetter han. Han mener Høyres forslag ikke har vært til å misforstå.

– Det er i så fall noen som ønsker å misforstå. Vi har klargjort dette i debatt. Det foreligger ikke noe forslag fra oss at skolene skal kunne benytte karakterer før åttende klasse. Jeg har ikke registrert at noen andre har foreslått noe slikt heller, sier han.

Vil ikke pålegge fylkene karakterbasert opptak

Brenna tar også opp hva som skal ligge til grunn for opptak til videregående skole. Mens Høyre er tilhenger av det de kaller fritt skolevalg, mener Arbeiderpartiet at det bør kalles karakterbasert opptak.

I likhet med garanti for karakterfri barneskole, vil hun garantere at fylkeskommunene ikke skal påtvinges å ha karakterbasert opptak.

Her er partiene grunnleggende uenig, sier Sanner.

– Jeg mener det må være en rettighet for elevene å kunne velge videregående skole selv. Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for høy kvalitet på skolene, også må elevene ha mulighet til å velge, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS