Forskerne meiner bedre undervisning er en forklaring på hvorfor færre barn er dårlige lesere. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Færre elever leser dårlig

Andelen av elever på fjerde og femte trinn som er dårligere til å lese, er mindre enn for femten år siden.

I 2001 leste 33 prosent av disse elevene dårlig. I 2016 var andelen redusert til 26 prosent. Det er Universitetet i Stavanger som melder dette.

Kjersti Lundetræ og Egil Gabrielsen fra Lesesenteret har kommet fram til dette. De to har studert PIRLS-undersøkelsene. PIRLS er internasjonale undersøkelser av leseferdigheter hos elever på 4. og 5. trinn i en lang rekke land.

Der har de talt opp norske elever i kategoriene «lavt mestringsnivå» og «under lavt mestringsnivå».

Den største endringa er i den dårligste gruppa, «under lavt mestringsnivå». Den er halvert siden 2001. I kategorien over er det bare små endringer.

Flere gutter enn jenter er svake lesere. Blant dem i den aller svakeste gruppa, er det omtrent halvparten så mange jenter som gutter.

Forskerne meiner bedre undervisning er en av forklaringene på hvorfor færre er dårlige lesere. I artikkelen «Skolens oppfølging av elever som strever med lesing» peiker de likevel på at tretti prosent av lærerne sier de aldri har tilgang til ekstern spesialhjelp for å støtte elevene som trengte ekstra oppfølging i lesing.

Powered by Labrador CMS