Inga Bejer Engh.

Barneombudet:
– Streiken kan ramme sårbare barn

Det er alvorlig at streiken blant lærere og sykepleiere rammer sårbare elever, som allerede har et svært krevende koronaår bak seg, mener barneombudet.

– Jeg er bekymret for de samlede konsekvensene som streiken og pandemien kan få for barn og unge. Elevene bærer en uforholdsmessig stor del av byrden, som øker for hver dag streiken pågår, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Hun er spesielt bekymret for at sårbare barn og unge ikke vil få den oppfølgingen de trenger, fra barnehager, skoler og skolehelsetjenesten.

– Streiken kan bidra til å øke belastningen for de barna som har lidd mest så langt. Hvem fanger opp og følger opp barnas behov nå? spør hun.

Også FUG er bekymret.

– Streiken kan slå meget uheldig ut dersom den varer for lenge og trappes ytterligere opp, sier Marius Chramer, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Barneombudet håper partene finner en løsning på konflikten i nærmeste framtid.

– Streik er et legitimt virkemiddel, og jeg ønsker ikke å gå inn i hvordan streiken kan løses. Men jeg håper det er mulig å få til en løsning så raskt som mulig, slik at barn og unge får den opplæringen, oppfølgingen og det helsetilbudet de har krav på.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS