I gruppene med en ekstra ansatt har personalet nå tid til å følge opp primærbehovene til hvert enkelt barn, forteller styrer Margaret Johansen i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Det er for få ansatte i barnehagen til å dekke alle behov, krav og forventninger

Debatt: Dagens bemanning i barnehagen er ikke god nok.

Publisert Sist oppdatert

På en dag med mye sykdom blant personalet tar jeg meg selv i å telle antall ansatte og antall barn. Det går opp ut fra bemanningsnormen med god hjelp av kjente og ukjente vikarer, men er det et godt tilbud for alle barn?

Barnehageansatte er ofte de første, utenfor familien, som tar vare på det kjæreste foreldre har. Vi blir vist stor tillit av familiene og barna. Gode relasjoner til personalet i barnehagen blir avgjørende for barnas trivsel og utvikling. 

Dyktige fagpersoner ser hva barna har behov for, og er den trygge basen barnet trenger i hverdagen. De trøster, hjelper, forklarer, leker og ser barna i sin gruppe. Barnehagene møter mange forventninger fra samfunnet til hva vi skal gi barna i løpet av barnehagetiden. Uten kompetente fagpersoner med godt faglig skjønn og klokskap klarer vi ikke å innfri alle. I tillegg må det være flere ansatte.

På to av avdelingene i barnehagen vår, Knapløkka barnehage i Tønsberg, har vi fire ansatte. Hver avdeling har ni barn i alderen 1 til 3 år. 

Knapløkka barnehage er en av tre barnehager som har vært med i et forskningsprosjekt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Barnehagene har hatt to ekstra ansatte – en fagarbeider og en pedagog – i et prøveprosjekt. I gruppene med en ekstra ansatt har personalet nå tid til å følge opp primærbehovene til hvert enkelt barn. 

Barna medvirker også i stor grad i sin hverdag. En ansatt kan nå være aktivt til stede i leken og vite at de andre barna er ivaretatt av kollegaer. Det er lettere å dele barna i små grupper, og personalet kan gå hjem fra jobb med en følelse av å ha mestret jobben.

Bemanning og kvalitet

Kvalitet kommer ikke av seg selv, men er noe som må jobbes bevisst med hele tiden. Målet er alltid «til barns beste». 

Vi har kanskje noe å strekke oss etter når det gjelder organisering på de ulike avdelingene? Vi kan endre vakter, ha pauser tidligere eller senere, men vi kommer alltid tilbake til at det er for få ansatte til å dekke alle behov, krav og forventninger. Vikarer kan ikke erstatte de fast ansatte, men er en god hjelp for å få enkelte dager til å gå opp. 

De gode resultatene fra forskningsprosjektet ved USN er ikke overraskende for barnehagefolk. Antall fagpersoner i barnehagene må økes. På en dag med mye sykdom kan vi klare oss med bemanningsnormen, men det er ikke et godt nok tilbud for alle barn. Vi håper at resultatene fra prosjektet «Økt grunnbemanning» gjør noe med bemanningsnormen i barnehagene i fremtiden.

Powered by Labrador CMS