Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård.

Lite tilfredshet hos SV og Rødt for forslag om å begrense barnehageprofitt

– Dette er langt fra nok til å stoppe barnehagekommersen, sier Freddy Andre Øvstegård om regjeringas forslag til ny barnehagelov.

Publisert Sist oppdatert

Ny– Den viktigste enkeltbiten, at barnehagene må være egne rettssubjekt, den er på plass, vedgår Svs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

– Det gjør det mulig å se hvor pengene går i hver barnehage, og hindrer konsernene i å skjule pengestrømmene sine. Men uten bedre regler for åpenhet og tilsyn med barnehagene er dette lite verdt, sier han.

Fredag la regjeringen frem sine forslag til endringer i barnehageloven. Regjeringen vil innføre krav om at hver private barnehage skal være et eget selskap - med eget regnskap, de vil ha forbud mot å drive annen virksomhet enn barnehagevirksomhet og forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank.

Men Øvstegård etterlyser også regler for kommunalt økonomisk tilsyn. At Utdanningsdepartementet nå driver økonomisk tilsyn med barnehagene er ingen erstatning for kommunalt tilsyn, mener han.

– Vi trenger begge deler, sier SVs representant.

Les også: Utdanningsdirektoratet har åpna økonomisk tilsyn i 43 private barnehager

Demokratisk styring

Han meiner også at kommunene må få mulighet til, for eksempel, å pålegge reduksjon av antallet plasser i private barnehager for å regulere det totale antallet plasser etter behovet i kommunen. Dette kaller han «demokratisk styring.»

På Øvstegårds mangelliste står også kommunal forkjøpsrett når konsern selger barnehager. Dette for å hindre at store konsern kjøper og selger barnehager med stor gevinst.

– Du argumenterer med de store konserna. Hvordan vil du hindre at tiltaka du krever ikke rammer mindre, ideelle barnehager?

– Vi er svært misfornøyde med at regjeringa ikke har innført et kostnadsdekking av ansattes pensjon som prinsipp. Hadde de gjort det, hadde det betydd mindre tilskudd til proffitørene og mer til de ideelle, sier Øvstegård.

Avhengig av støtte

Regjeringa er avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennomslag for sine forslag til ny lovgivning, men har tidligere sagt at den vil gå bredt ut for å finne støtte.

– Hvordan vil SV gå fram for å sikre at regjeringa vil bøye seg for SVs endringsforslag i stedet for å søke støtte langs høyresida i politikken?

– Vi har stor tro på at regjeringa kan forbedre dette. Men vi varsler kamp. Regjeringa har sagt A, nå må de følge opp med resten, sier Freddy Andre Øvstegård.

Høyresidas politikk

Heller ikke i Rødt er de særlig fornøyde med det regjeringen la frem fredag.

Hege Bae Nyholt i Rødt.

– Dette er bare mindre justeringer av høyresidas politikk, sier Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt i en pressmelding.

Nyholt meiner første grep må være å skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.

– Da kan kommunene si ja til private ideelle barnehager, men nei til kommersielle, sier hun.

Som SV understreker Rødt også at kommunene må få forkjøpsrett ved salg av barnehager, og mulighet til å regulere antallet plasser i de private barnehagene.

Bevare private barnehager

Høyre derimot roser regjeringen for å "å ville bevare de private barnehagenes viktige rolle". Det sier Høyres barnehagepolitiske talsperson Kari-Anne Jønnes i en pressemelding. Hun understreker at dette er viktig for Høyre å ha med seg inn i den debatten som nå kommer.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål etter dagens presentasjon, understreker Jønnes, og trekker fram både finansiering og kommunenes rolle som eksempler på det.

Powered by Labrador CMS