Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Varsler veileder om hva som er lovlig bruk av barnehage-penger

Regjeringen utsetter ny barnehagelov. I stedet varsler kunnskapsminister Guri Melby en egen veileder for hva som er lovlig bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling

Publisert Sist oppdatert

– Flere kommuner og barnehager mener dagens regelverk er for krevende å forstå. Derfor ønsker vi å gjøre kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling mer tilgjengelig. Blant annet kommer det en veileder, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding onsdag.

Der kommer det frem at regjeringen ønsker å tydeliggjøre regelverket for lovlig bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling.

Samtidig legger de frem forslaget om et nytt nasjonalt tilsyn for Stortinget.

Forslaget innebærer at et tilsynsorgan vil få det helhetlige økonomiske tilsynsansvaret med alle barnehagene som inngår i samme selskap. Forslaget inkluderer også bestemmelser som gir det nasjonale tilsynet rett til dokumentasjon fra eier og nærstående selskaper, som er nødvendig for å utføre tilstrekkelig kontroll og tilsyn. Oppgaven legges til Utdanningsdirektoratet.

Les også: Hvorfor vil regjeringen nekte kommuner innsyn i private barnehagers regnskap?

Få tilsyn

I dag er det kommunene som fører tilsyn med hvordan private barnehager bruker penger de får i offentlige tilskudd, eller tar inn gjennom foreldrebetaling. Men undersøkelser har vist at bare én prosent av de private barnehagene hadde hatt et økonomisk tilsyn i perioden 2013 – 2016.

– Regjeringen satt i gang et arbeid for å modernisere regelverket. I dette arbeidet har det vært etterlyst bedre økonomisk tilsyn. Derfor vil vi opprette et nytt nasjonalt tilsyn for private barnehager. Det vil sikre mer åpenhet og bedre kontroll med at foreldrebetaling og offentlig tilskudd kommer barna til gode, uttaler Melby.

Kommunene vil fortsatt ha i oppgave å føre tilsyn med barnehagene når det gjelder regelverk som ikke handler om økonomi.

Les også: Oslo-barnehage må betale tilbake 1 million

Utsetter ny barnehagelov

Nasjonalt tilsyn og tydeligere regler for pengebruk er to av flere tiltak som regjeringen sendte på høring i fjor.

– Planen var å ha et mer omfattende lovforslag klart denne våren, men den krevende koronasituasjonen gjør at vi blir nødt til å arbeide videre med dette til høsten, sier Guri Melby i pressemeldingen.

Forslag som regjeringen vil jobbe videre med er blant annet endringer i ulike deler av finansieringssystemet, krav til barnehagens organisering, regnskapskrav og meldeplikt til kommunen ved salg av private barnehager.

Departementet vil også utrede forslaget om at hver barnehage må organiseres som eget rettssubjekt.

Les også: Denne lille barnehagen har vært en kilde til rikdom i snart 20 år

Powered by Labrador CMS