Er mer kommunal styring det beste for foreldre og barn?

Debatt: – I dag velger foreldre den barnehagen de selv mener er best for barnet sitt. Nå vil regjeringen at kommunene skal ta valget for foreldrene.

Publisert

 Mens noen barn har det best i en liten gårdsbarnehage, finner andre trygghet i nærbarnehagen. I dag velger foreldre den barnehagen de selv mener er best for barnet sitt. Nå vil regjeringen at kommunene skal ta valget for foreldrene.

At foreldre kjenner sine egne barn og familiens behov best, er det liten tvil om. Er det ikke dermed riktig at foreldrene får velge den barnehagen de selv ønsker? Jeg mener alle foreldre skal ha rett til å velge den barnehagen de mener er best for sitt barn.

Negative konsekvenser

Det vil få negative konsekvenser for barn og foreldre om denne høringen går igjennom. Det er enighet om at det er behov for endringer i finansieringen av private barnehager, og jeg mener vi bør finne en løsning som gir alle barnehageeiere bedre mulighet til å satse enda mer på barna våre. 

I januar 2023 la regjeringen frem en ny barnehagestrategi –  «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030». Denne høringen bygger videre på denne strategien. Jeg mener denne utviklingen vil få negative konsekvenser for både barn og foreldre i fremtidens barnehager. I verste fall kan vi allerede til neste barnehageår miste retten til å velge om dette høringsforslaget går gjennom. Den retten foreldre har i dag til å velge barnehage for sitt barn, vil bli svekket og på sikt borte. 

Kommunene vil få myndighet til å kunne legge ned plasser i barnehager, for å fylle opp plasser i andre barnehager. Det innebærer at du ikke nødvendigvis får plass i den barnehagen du ønsker eller i nærbarnehagen din. Den lokale barnehagen som er lett tilgjengelig og representerer en stor trygghet for mange barn, kan forsvinne. Konsekvensene kan også bli at søsken må gå i ulike barnehager. Dette kan på sikt gjøre det mindre attraktivt å drive god barnehage, fordi innsatsen som legges inn ikke nødvendigvis kommer foreldrene og barna til gode. Nærbarnehagene kan forsvinne.

Urovekkende tilnærming i Porsgrunn

Porsgrunn kommune ønsker dette høringsforslaget velkommen, samtidig som de er klare på at dette vil ta både tid og ressurser. De påpeker at de vil trenge mer ressurser til ekstraarbeid i administrasjon dersom forslaget går gjennom. 

Det er urovekkende at kommunen vår er positive til forslaget – og attpåtil trenger penger for å håndtere dette. Penger som snarere burde vært investert i barnehagene våre og i barna som er fremtiden vår.

Mangfoldet kan bli borte

En annen konsekvens av høringsforslaget er at alle barnehager kan bli veldig like. Familier og barn er forskjellige og har ulike behov. Jeg syntes det er trist om mangfoldet blir borte. I verste fall frykter vi at gårdsbarnehager, menighetsbarnehager, familiebarnehager og andre små barnehager, samt andre unike barnehager på sikt vil bli borte. Jeg mener vi trenger mangfoldet – og at det må være opp til foreldre og familier hvilke barnehager som er best for barnet sitt. Forsvinner konkurransen vil dette i påvirke mangfoldet vi i dag har med tanke på at foreldrene selv har best forutsetning til å vite hvilken barnehage som er best for demmes barn. Jeg er redd for at gode barnehager forsvinner.

La oss tenke oss godt om

Går forslaget til regjeringen igjennom, vil kommunene med stor sannsynlighet prioritere egne barnehager. Det betyr at en del private barnehager, som er populære og høyt verdsatt av foreldre og barn, kan bli stående med ledige plasser. Konsekvensen av det kan bli at disse barnehagene på kort eller lang sikt blir borte. Foreldreundersøkelsen i norske barnehager viser flere år på rad at foreldre er litt mer fornøyde med private barnehager enn de kommunale. 

Sykefraværet er lavere i de private sammenliknet med sykefraværet i de kommunale barnehagene. La oss tenke oss godt om: Er virkelig mer kommunal styring det beste for foreldre og barn? Du som forelder med barn i dag og dine framtidige barnebarn vil bli fratatt muligheten til å være med å velge den barnehagen som er best for barna. Dette er urovekkende, for hvem kjenner ditt barn og demmes behov best, staten eller deg?

Stå opp for barna!

Min oppfordring til deg: Stå opp for barna våre og ta ansvar for mangfold og valgfrihet også i fremtiden! Dersom du er enig med det du har lest her, er det avgjørende at vi får med din stemme i kampen for valgfrihet om barnas beste.

 Jeg setter stor pris på alle som blir med i kampen, dette kan du gjøre ved å sende inn ditt høringssvar, anonymt eller med fullt navn. For barnehagenes sak er det viktig at du skriver at du ikke støtter regjeringens forslag, og det er fint om du skriver noen ord om hvorfor. Ditt engasjement kan være avgjørende! Send inn høringsforslag her. Fristen er torsdag 1.februar.

Powered by Labrador CMS