Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim har hatt bra økning de siste årene i antall personer som søker om studieplass. Foto: Paal Svendsen

Kampen om å bli barnehagelærer strammer seg til

På seks år er det blitt 1485 flere søkere til barnehagelærerstudiene. Antall studieplasser har økt med 149 i samme periode.

Publisert

I 2013 hadde 3057 søkere barnehagelærerstudiet som førsteønske. Årets søkertall viser at 4542 ønsker å gå samme studie.

Leder av Pedagogstudentene, Frank Bræin, har selv studert for å bli barnehagelærer.

– Vi er veldig glade for at flere har lyst til å bli lærere i barnehagen og i de praktiske og estetiske fagene. Å være lærer for barna i barnehagen er utrolig givende. Nå blir det større konkurranse om å få plass på barnehagelærerutdanningen. De søkerne som kommer inn, har mye å glede seg til, sier Frank Bræin.

 

Pedagognormen spiller inn

Ved Norges eneste utdanningsinstitusjon som har spesialisert seg utelukkende på barnehagelærerutdanning, har de omtrent like mange søkere i år som i fjor, men det et nytt studium i Kristiansund som drar opp søkertallene.

– Ja, det er 157 søkere til de 40 plassene vi har på deltidsstudiet med vekt på ledelse som vi tilby der, forteller Monica Larsen Donovan.

Hun er informasjonsmedarbeider ved Dronning Mauds Minne Høgskole, som i hovedsak tilbyr studier på avdelingen i Trondheim. Med heltidsplasser og deltidsplasser er det om lag 1400 studenter som er tilknyttet høyskolen.

– Vi har hatt en bra økning i søknader de forrige årene, så vi er fornøyd med årets søkertall, sier Donovan.

– Hva gjør dere for å rekruttere studenter?

– Det at det har kommet en pedagognorm er jo med på å gjøre yrket attraktivt. Vi har også kjørt kampanjer om at en skal være voksen nok for å jobbe med barn. Det er jo en viktig jobb, kanskje den aller viktigste jobben en kan gjøre.

– Hvor mange av søkerne er menn?

– Vi ligger på om lag 18 prosent. Vi har faktisk flere mannlige søkere enn i fjor, regnet i tall, men fordi antallet kvinner har økt enda mer, har prosentandelen menn gått litt ned. Men vi bør tenke på hvordan vi kan få flere menn til å søke seg til oss, og vi vil fortsette arbeidet med å øke andelen mannlige søkere, sier Donovan.

 

Skuffet over søkertallene

Pedagogstudentene sier de er svært skuffet over søkertallene for å bli skolelærer.

– Det er en tydelig nedgang i grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene. I fjor var det en sterk prosentvis økning i søkertallene, mens vi ser dessverre ikke at denne veksten fortsetter i år.

– Det er et spesielt stort behov for grunnskolelærere på 1.–7. trinn. Vi vet at både regjeringen og utdanningsinstitusjonene har jobbet spesielt for å rekruttere til denne utdanningen. Vi er derfor både overrasket og skuffet over at det er en nedgang i søkningen. Barna i barneskolen har et stort behov for kvalifiserte dyktige lærere.

Pedagogstudentene har gjort en undersøkelse som viser at fire av ti lærerstudenter har studert noe annet før de søkte seg til lærerutdanningen. Nå vil regjeringen gjøre det dyrere for studenter å bytte studiet, ved at man får 17.000 kr mer i lån for å bytte studie.

– Vi er redde for at studenter fra andre utdanningsprogram derfor vil kvie seg for å bytte til lærerutdanningen.

– Det er derimot positivt at regjeringen har økt antall studieplasser til lærerutdanningene. Det blir imidlertid spennende å se det endelige antallet studenter som både er kvalifiserte og som velger å starte på utdanningene. Vi håper det blir mange, for med den lærermangelen vi opplever nå, trenger barna i skolen og barnehagen alle lærerne de kan få, sier Bræin.

 

Kvinneandelen øker

Stadig flere kvinner vil ta høyere utdanning, og andelen som ønsker å bli lærer, øker også. Tre prosent flere kvinner ønsker å begynne å studere for å bli lærer, viser årets søkertall.

Mens andelen menn som søker seg til lærerstudiene går ned nesten tre prosent.

Totalt er det 9382 kvinner som søker seg til en av lærerutdanningene i Norge, mens bare 4740 menn har samme førsteønsket.

 

 

Powered by Labrador CMS