Flere har søkt på lærerutdanninger i år enn i fjor

Flere søker seg til høyere utdanning og de største prosentvise økningene finner vi i søkningen til barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen for trinn 1—7.

Om lag 18 prosent flere har barnehagelærerutdanningen som førstevalg, og 15 prosent flere har søkt grunnskolelærerutdanning 1-7.

 

– Gode nyheter for alle barn og elever

Søkningen til lektorutdanningen har økt med om lag 14 prosent. Søknader til alle typer lærerutdanning øker mye mer enn det veksten i det totale tallet på søknader skulle tilsi.

I rene tall er det 1753 flere søkere til lærerutdanningene enn i fjor.

Regjeringen har innført masterutdanning for lærere og karakterkrav for å få bli lærer. Kravene til lærernes kompetanse er økt, samtidig som mulighetene til å ta etter- og videreutdanning er styrket og det er lagt til rette for flere karriereveier for lærere, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Dette er viktige og gode nyheter for alle barn og elever.  Vi er opptatt av å bygge et sterkere lag rundt hvert barn. Da trenger vi flere barnehagelærerne som skaper trygge rammer for lek og læring, og flere grunnskolelærere på barnetrinnet, som kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

 

– Strålende søkertall til alle lærerstudiene

Oppgangen i søkere til grunnskolelærerutdanningene ved årets samordna opptak er svært gledelig. Men nå må vi sørge for at de faktisk gjennomfører studiene og begynner som lærere, sier pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, i en kommentar.

I snitt faller rundt tre av ti grunnskolelærerstudenter fra i løpet av studiet, hver tiende av de som faktisk fullfører begynner ikke å arbeide i skolen, mens hver tiende av de som begynner å jobbe i skolen slutter i løpet av det første året.

– Her har vi en lang vei å gå. 19,5 prosent av førstevalgsøkerne til barnehagelærerutdanninga er menn, mens tallet er 24,8 på grunnskolelærerutdanning 1-7. De yngste barna trenger mannlige rollemodeller i tillegg til de kvinnelige, så her må vi håpe på en enda større økning neste år, sier Vestad.

Powered by Labrador CMS