Sonja Tan Nguyen, nestleder i Pedagogstudentene.

Studentene jubler for 50 ekstra millioner til utdanning av barnehagelærere

Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner i statsbudsjettet til å styrke barnehagelærerutdanningene. – Det er noe vi har jobbet for i flere år, sier nestlederen i Pedagogstudentene.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023, noe som følges tett av de fleste aktørene i utdanningssektoren. I Pedagogstudentene er de svært fornøyde med de 50 ekstra millionene regjeringen ønsker å bevilge for å styrke barnehagelærerutdanningene.

Nestleder i Pedagogstudentene, Sonja Tan Nguyen, sier de mener midlene bør gå til særskilt finansering av praksis.

– Vi vet at praksis er en stor utgiftspost for barnehagelærerutdanningene, og at det går ut over den reelle basisfinansieringen. Regjeringen bør derfor sikre at disse midlene kommer studentene til gode. Vi skulle selvsagt hatt mer, men dette er et godt utgangspunkt, sier Nguyen.

I forslaget til statsbudsjett står det at de ekstra pengene vil gjøre det mulig «å utvikle barnehagelærerutdanningen til den tverrfaglige, krevende utdanningen som var intensjonen med reformen i 2012/2013.»

«En tydelig satsing på barnehagelærerutdanningen vil også bidra til rekruttering og være et svar på lave søkertall i 2022», står det videre.

Over 60 millioner til veiledning

Pedagogstudentene er også fornøyde med at veiledning av nyutdannede fortsatt blir prioritert i statsbudsjettet, hvor regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet til dette arbeidet på drøyt 60 millioner kroner.

– Det er vi selvfølgelig glade for, selv om vi gjerne skulle sett at de utvidet denne ordningen til også å gjelde nyutdannede i barnehage og videregående skole. Så det blir en viktig sak å jobbe med fram mot neste statsbudsjett, sier Nguyen.

Hun sier de har sett at disse midlene har sørget for at flere nyutdannede lærere får veiledning.

– Det er viktig for motivasjonen deres til å bli værende i yrket. Vi anser derfor dette som et godt tiltak for å rekruttere og beholde lærere i skolen.

Penger til praksis

Det ligger også noen mindre satsinger i statsbudsjettet som er videreført fra i fjor. Blant annet bevilges det 10 millioner kroner til å øke rekrutteringen til lærerutdanningene, og 15 millioner kroner som skal gå til et prosjekt for å styrke kvaliteten på praksisen i lærerutdanningene.

– Det er bra at de viderefører dette, men samtidig ønsker vi oss enda mer satsing rettet mot praksisen i lærerutdanningene, sier Nguyen.

Powered by Labrador CMS