Her vil de øke lønna til barnehagelærerne

Bø kommune i Vesterålen vil gi barnehagelærere 30.000 over tariff. Målet er å rekruttere og beholde flere. 

Publisert

Et enstemmig kommunestyre i Bø i Vesterålen har vedtatt at de vil øke lønna til barnehagelærere, samt sykepleiere og helsefagarbeidere. Målet er å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

For barnehagelærerne i Bø innebærer vedtaket en lønnsøkning på 30 000 kroner over tariff i hvert ansiennitetstrinn. Det skriver Vesterålen online. 

Ifølge saksutredningen vil det å gi cirka 70 ansatte, altså sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehagelærere økt lønn medføre cirka tre millioner kroner i økte lønnskostnader. 

Samtidig regner kommunen med å spare en million kroner årlig i vikarbruk.  «En større stabilitet vil i seg selv gi en betydelig økonomisk besparelse», forklarer kommunen i saksutredningen. De bruker også i dag mellom 300.000 og 700.000 kroner i rekrutteringstillegg, altså at de betaler en ansatt 100.000 kroner for å ta jobb i Bø.

I Utdanningsforbundet lokalt er de godt fornøyde med vedtaket, men de tør ikke juble for tidlig. 

Krever budsjettvedtak

– Vedtaket vitner om at politikerne tar bemanningsutfordringene på alvor. Det er bra. Jeg har jobba i denne kommunen i cirka tjue år og i alle disse årene har det omtrent vært regelen at cirka halvparten av de pedagogiske lederne har vært ansatt på dispensasjon, sier lokallagsleder Morten Rønningen. 

Ingen av barnehagene i kommunen oppfyller i dag pedagognormen. 

(Her kan du sjekke hvordan din kommune ligger an) 

– Jeg håper høyere lønn vil gjøre det mer attraktivt for barnehagelærere å søke seg til Bø, sier Rønningen. 

Men han  våger altså ikke glede seg for tidlig. Årsaken er at de lønnstiltakene som nå er vedtatt først skal iverksettes fra 2025. 

– Skal dette bli virkelighet må det også prioriteres når budsjettet skal vedtas i desember. Bø kommune har dessuten havnet på Robek-lista. Det blir spennende å se hvilken handlefrihet man egentlig har når neste års budsjettet skal legges, sier Rønningen. 

Han synes også politikerne, trass i gode hensikter, kanskje går litt fort frem. 

– Dette vedtaket vil gi høyere lønn, men samtidig hiver man ut andre tiltak, som rekrutteringstillegget, som jeg mener har fungert godt. Det er også mange yrkesgrupper som ikke er nevnt i vedtaket som nå foreligger, sier han. 

Powered by Labrador CMS