Hemnes i Nordland ligger omtrent midt mellom de tre Helgelands-byene Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.
Hemnes i Nordland ligger omtrent midt mellom de tre Helgelands-byene Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Lyste ut syv stillinger som barnehagelærer to ganger – fikk ingen kvalifiserte søkere

To ganger har Hemnes kommune lyst ut de syv stillingene som barnehagelærer. Fortsatt står de uten kvalifiserte søkere.

Publisert Sist oppdatert

Fire av stillingene kommunen på Helgelandskysten har lyst ut er i en helt ny barnehage som blir ferdigstilt om bare noen uker. De tre andre stillingene er fordelt på to av kommunens andre barnehager.

Etter to utlysningsrunder har de nå vært nødt til å ansette fagarbeidere på dispensasjon i alle stillingene. Etter loven betyr det søkerrunder også neste år.

– Søkerbunkene er store nok, problemet er at ingen har de kvalifikasjonene som kreves, sier enhetsleder for barnehage i Hemnes kommune, Heidi Lien.

– Forhåpentligvis er dette en midlertidig situasjon. Vi har satset mye på å gi økonomisk støtte til ansatte som tar barnehagelærerutdanning. Nå er seks ansatte i gang med utdanningsløpet, men de er først ferdige om tre år, forteller hun.

Les også: Komitéleder mener mangelen på søkere til barnehagelærerutdanningen er krise

Gode rammer

Barnehagene har få ansatte på dispensasjon ellers, men Lien beskriver et vedvarende behov for å skaffe kvalifisert personale i barnehagene.

– Siden bemanningskravet ble endret i 2017 var det mange kommuner, deriblant oss, som fikk et nytt behov for enda flere barnehagelærere. Sånn sett kom vi enda mer på etterskudd. Og selv om vi tilbyr høyere pedleder-tillegg enn mange andre, er det ikke nok for å lokke kvalifiserte søkere, sier Lien.

Hun sier at hun opplever at mange barnehagelærere er vel så opptatt av gode rammer for å gjøre jobben sin, som lønn.

– Nok plantid og gode muligheter for faglig utvikling er nok vel så viktig for mange, sier Lien og peker på blant annet videreutdanningsordningen.

Vil ha bedre videreutdanningsvilkår

I dag er det slik at lærere i skolen kan velge vikarordning med 37,5 prosent til å studere eller en stipendordning hvor stipendet på 110.000 kroner kan brukes til frikjøp av studiedager. De får også dekket utgifter til reise og opphold på samlinger, bøker og semesteravgift av arbeidsgiver. For barnehager derimot er det ingen vikarordning.

Der kan eier få inntil 70.000 kroner i tilretteleggingsmidler som kan brukes til frikjøp. I tillegg ligger det ingen automatikk i at ansatte får bedre lønn dersom etter videreutdanning eller mastergrad.

– Jeg mener de statlige vilkårene må endres dersom flere skal søke barnehagelærerjobbene, sier Lien.

Hun ser også med bekymring på det at stadig færre søker seg til barnehagelærerutdanningen. De endelige opptakstallene til høyere utdanning denne høsten viser at barnehagelærerutdanningene mister mer enn hver fjerde student sammenlignet med i fjor.

I år har 3 600 søkere fått tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen. Det er en nedgang på nesten 27 prosent, sammenlignet med hvor mange som fikk tilbud i fjor. Da fikk nærmere 5 000 tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen.

– Jeg tenker at det sier en hel del om hvilken status yrket har, sier Lien.

Les også: Krever lik støtte til videreutdanning for barnehagelærere

Eget kjøkkenpersonale

Et tiltak i kommunen skal i alle fall sørge for at barnehagepersonalet kan bruke sin tid på barna. Neste uke går startsignalet for en ny satsing: Eget kjøkkenpersonale.

Personalet, tre hundreprosentstillinger og to stillinger på 66 prosent, skal fordeles på kommunens fem barnehager. Foreldrene må betale 80 kroner mer i matpenger. Resten av regningen tar kommunen.

– Dette er et unikt tilbud og responsen fra foresatte har vært veldig god, sier Heidi Lien.

– Blant de ansatte er det nok imidlertid litt mer delt. De skulle nok gjerne sett at millionene heller gikk til å styrke grunnbemanningen, slik at man kunne hatt lovpålagt bemanning hele åpningstiden snarere enn bare noen timer av dagen.

Powered by Labrador CMS