Private barnehager har en mindre andel barn med særskilte behov

Private barnehager har en mindre andel barn med særskilte behov enn de kommunale, viser en ny rapport.

Publisert

Halvparten av alle norske barnehagebarn går i private barnehager, ifølge PBL, de private barnehagenes organisasjon. Men bare 38 prosent av barna med særskilte behov går i private barnehager. Tendensen er den samme for barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp. Det viser en rapport som er laga i samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Oppdragsgiver har vært Utdanningsdirektoratet.

– Hvorfor går ikke flere barn med særskilte behov i private barnehager, Jørn-Tommy Schjelderup, viseadministrerende direktør i PBL?

– Hver måned får vi inn nye saker der foreldre opplever at det er vanskelig å få den hjelpa barnet trenger i en privat barnehage. Årsaken er at kommunen ønsker å bruke pengene som skal til i sine egne barnehager. Dette er et utslag av at kommunen både er barnehagemyndighet og barnehageeier. Når private barnehager vegrer seg for å ta inn barn med spesielle behov, så er det fordi de veit at det blir vanskelig å få ut pengene til den hjelpa barna trenger. Dette går ut over foreldrenes rett til å velge barnehage. Vi meiner dette er et stort problem, og håper at regjeringa nå tar grep i form av ei lovendring, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

61,8 prosent av barna med særskilte behov går i kommunale barnehager. Rapporten viser at det er kommuner som har politiske vedtak om at barn som trenger ekstra hjelp, skal gå i kommunale barnehager. Forskerne finner dessuten at det hovedsakelig er to ulike strategier i bruk blant kommunene: en hvor kompetansen til å gi hjelp til barn med spesielle behov finnes i visse barnehager, og en hvor kompetansen følger barnet.

Sjøl om de private barnehagene har færre barn med særskilte behov enn deres andel av barnehagebarna skulle tilsi, har de flere enn for få år siden. I 2005 gikk 25 prosent av disse barna i private barnehager, og 70 prosent i kommuner.

Rapporten antyder at barn med særskilte behov utgjør en mindre del av barnehagebudsjettet etter at barnehagene i 2011 gikk fra å bli finansiert med øremerka tilskudd til rammefinansiering. Men rapporten konkluderer også med at forskjellene er små. Dessuten er tida som er målt kort. Hovedkonklusjonen på dette feltet er derfor at det er for tidlig å trekke noen konklusjon.

Det har ikke lyktes Utdanning å innhente kommentar fra KS.

Powered by Labrador CMS