I tre av fire tilsyn om spesialpedagogisk hjelp ble avdekket at eleven ikke fikk den hjelpen den hadde rett på i henhold til vedtaket.

Omfattende lovbrudd i skoler og barnehager

Statsforvalterne gjennomførte 193 tilsyn i skoler og barnehager i fjor. Kun elleve av tilsynene ble avsluttet uten at statsforvalterne fant brudd på loven.

– Jeg vil understreke at det er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar å følge regelverket, sier Ronny Alver Gursli i tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet til Kommunal Rapport.

Avisen skriver at det i tolv av femten tilsyn som omfattet kommunens ansvar for å fatte enkeltvedtak, ble avdekket at kommunene ikke tar stilling til hva som er barnets beste når de fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Det kommer også fram at det i tre av fire tilsyn om spesialpedagogisk hjelp ble avdekket at eleven ikke fikk den hjelpen den hadde rett på i henhold til vedtaket.

LES: Kommunene fratas det økonomiske tilsynet med private barnehager

Av andre funn ble det i 51 av 54 tilsyn om rett til et trygt og godt skolemiljø avdekket brudd på regelverket.

Når Statsforvalteren avdekker lovbrudd ved tilsyn, får kommunen eller fylkeskommunen en frist til å sørge for at lovbruddet ikke skjer videre.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS