Det har vært mange muligheter til å påvirke forslaget til ny rammeplan for barnehagen, og regjeringen har spilt med åpne kort, fastholder statssekretær Magnus Thue. Ill. foto Bo Mathisen

Stor åpenhet i rammeplanarbeidet

Når den nye rammeplanen for barnehagen blir fastsatt, vil den ha vært gjennom en bred og åpen behandling. Utdanningsforbundet og over 100 organisasjoner og forskere var med å utarbeide forslaget som ble sendt på høring.

I arbeidet med rammeplanen har vi vært opptatt av å få gode innspill fra alle som er engasjerte i barnehagespørsmålet. Derfor arrangerte vi også 15 høringskonferanser over hele landet, der over 4000 personer deltok. I tillegg har vi fått nær 600 skriftlige innspill. De er tilgjengelige på regjeringen.no/kd.

Det stemmer derfor ikke når masterstudentene Blystad, Nordberg, Sandvik og Sæterdal hevder at regjeringen ikke spiller med åpne kort i forslaget til ny rammeplan (Utdanningsnytt.no 14. mars). Den nye rammeplanen bygger på det beste i den norske og nordiske barnehagetradisjonen, og den viderefører de viktigste prinsippene fra tidligere rammeplaner. Som det står i vårt forslag til ny rammeplan, skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Den norske barnehagetradisjonen bygger på en forståelse av at omsorg, lek, danning og læring henger sammen. Dette bygger regjeringen videre på. Vi vil ikke fjerne den frie leken eller innføre en mer skolerettet barnehage.

Samtidig er ikke den frie barnestyrte leken alene løsningen på alt. I barnehagene arbeider dyktige barnehagelærere godt med å legge til rette for lek og læring på barns premisser. For eksempel trenger enkelte barn særskilt støtte fra personalet for å inkluderes i leken og mestre den i samspill med andre barn. Barnehagen er en pedagogisk institusjon med ansvar for alle barns trivsel, utvikling og læring. Barna skal ikke bare overlates til seg selv.

Alle barn skal ha det godt og trives i barnehagen, uansett hvor de bor og hvem foreldrene deres er. Barnehagen skal bidra til en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Dette er kjernen i barnehagens oppdrag, og det er kjernen i regjeringens arbeid med å gjøre barnehagene enda bedre. Vi vil redusere forskjeller mellom de gode og de dårlige barnehagene, slik at alle barn får den oppfølgingen de trenger.  

Vi vil også sikre at barna har mange nok ansatte rundt seg, og ansatte med den rette kompetansen. Snart sender vi på høring et forslag til ny bemanningsnorm, og sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre har vi bevilget over 400 millioner kroner til flere barnehagelærere. Dette vil bidra til å gi barna bedre og tryggere barnehager for alle barn.  

Powered by Labrador CMS