Eiere tok ut ti millioner i barnehagelønn – kun en tredjedel ble undersøkt av fylkesmannen

Fylkesmannen mener barnehageeiernes lønn på over tre millioner kroner var altfor høy og krever 2,5 millioner tilbake. I realiteten har eierne tatt ut rundt ti millioner kroner i lønn fra barnehagevirksomheten.

Publisert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført økonomisk tilsyn med Torshovhagen barnehage i Oslo. De konkluderte med alvorlige brudd på barnehagelovens økonomiske regelverk og krever 5,4 millioner kroner tilbakebetalt. Nesten halvparten av summen handler om urettmessig høy lønn til eierne.

De to eierne, hvorav en er daglig leder og den andre er styreleder, tok til sammen ut over 3,2 millioner kroner i lønn og styrehonorarer i 2015 og 2016. Fylkesmannen mener det er 2,5 millioner kroner for mye. De har vurdert lønnen ut fra arbeidsmengde og lederlønninger i sammenlignbare barnehager.

 

Begrenset tilsyn

Eierne er det tidligere ekteparet Olav Vaagslid og Annette Cecilie Grande. De eier også to barnehager til, en i Halden og en i Asker. Barnehagedriften er organisert gjennom et morselskap og tre datterselskap – ett for hver barnehage. I samtlige av selskapene er Vaagslid oppgitt som styreleder, og Grande som daglig leder.

I regnskapene for de fire selskapene er det i 2015 og 2016 totalt sett oppgitt rundt ti millioner kroner i lønn til styreleder og daglig leder. Fylkesmannen har kun ført tilsyn med én av de tre barnehagene, hvor de konkluderte med at rundt åtti prosent av styreleder- og lederlønn må betales tilbake.

Siden tilsynet gjaldt bare én av barnehagene, slipper eierne ettersyn med de resterende sju millionene som er hentet ut i lønn i den samme perioden. De høye lønningene strekker seg også  lenger bakover i tid. Gjennom seks år er det tatt ut over 17 millioner kroner i lederlønn og styrehonorarer.

 

Asker kommune krever penger

Det siste året har Asker og Bærum Budstikke skrevet en rekke artikler om økonomien i barnehagen de to eierne driver i Asker, Risenga barnehage. Asker kommune har gjennomført tilsyn og krever over 300.000 kroner tilbakebetalt fra eierne.

I tilsynsrapporten fra januar påpeker Asker kommune at eierne totalt sett har tatt ut rundt ti millioner kroner i lønn og godtgjøring fra konsernet. Kommunen antar det «er et beløp som nok overstiger vilkår som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter». Men de skriver videre at kommunen ikke har myndighet til å vurdere alle selskapene samlet, ettersom de andre barnehagene ligger i andre kommuner.

Sammenlignet med svært store barnehagedrivere som Læringsverkstedet og Kanvas, er lederlønnen høy i konsernet som eier de tre barnehagene.

 

Ingen har nummer til daglig leder

Utdanning har gjennom en uke forsøkt å få en kommentar fra de to eierne, men uten svar på mobil, tekstmelding eller e-post. Utdanning har også ringt alle de tre barnehagene for å forsøke å få fatt i en av eierne. Det viste seg da at ingen av barnehagestyrerne hadde mobilnummeret til eieren som er oppgitt å være daglig leder i barnehagen. Utdanning fikk et fastnummer til morselskapet Seraphin.

– Er daglig leder Annette Grande til stede?

– Nei, svarer kvinnen i telefonen.

– Har du mobilnummeret til daglig leder?

– Nei.

– Har du en e-postadresse vi når henne på?

– Nei.

– Har du ingen kontaktopplysninger til daglig leder, eller er det slik at du ikke har tillatelse til å gi dem til oss?

– Det har jeg ingen kommentar til. Ha det, sier hun og legger på.

 

Ønsker ikke tilsyn med konsern

Mange barnehageeiere driver flere barnehager. De organiserer ofte virksomheten som et konsern med et morselskap som eier de forskjellige barnehageselskapene – ett selskap for hver barnehage. De kan ha barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dermed finnes det ingen myndighet som har mulighet til å gjøre et overordnet tilsyn med alle selskapene i konsernet.

– Er det behov for å kunne gjøre økonomisk tilsyn med hele konsern, og ikke bare enkeltbarnehager?

– Vi ser ikke noe behov for det. Det er i hver enkelt barnehage at midlene skal brukes etter loven. Hvis det er transaksjoner med tilknyttede selskap, undersøker vi det, men hver barnehage må uansett vurderes for seg, sier Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun sier det uansett er kommunene som skal gjøre tilsyn. Fylkesmannen skal kun gå inn i særlige tilfeller.

– Eiere kan ta ut lederlønn som tilsvarer hundre prosent stilling fra forskjellige selskaper, noe som til sammen kan bli en stor sum. Men de jobber neppe hundre prosent stilling i flere barnehager samtidig. Vil ikke det være vanskelig å vurdere i et tilsyn, hvis man ikke ser på alle selskapene i konsernet?

– Det er lønningen som tas ut i den enkelte barnehage som må være innenfor lovverket. Hvis den er det, så er det greit, sier Parr.

Eierne av Torshovhagen kan klage på vedtaket etter tilsynet, så det er ikke endelig. I så fall kan det ende opp hos Utdanningsdirektoratet.

– Det vil bare være fint om det går til Utdanningsdirektoratet, ettersom vi trenger avklaringer på dette feltet, sier Parr.

Les hele intervjuet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage - håper tilsynet er til hjelp for kommunene.

 

Powered by Labrador CMS