Regjeringen vil tvinge språksvake til barnehagen

Regjeringen vil ta i bruk barnevernet dersom innvandrerbarn ikke lærer seg godt nok norsk. Første skritt er obligatorisk barnehage.

– Vi ønsker ikke å skremme med barnevernet, men vi gir hjemmel til å pålegge familien tiltak dersom kunnskapene i norsk ikke er gode nok, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til  VG.

Allerede før sommeren definerte Stortinget at manglende vilje til å legge til rette for norskopplæring vil kunne være en del av vurderingen om barn får tilfredsstillende omsorg. Ifølge avisen kom 1.700 oslobarn til første skoledag i fjor høst med så svake norskkunnskaper at skolene måtte sette i verk ekstra tiltak.

Horne sier at lovendringen gir barnevernet hjemmel til å gå inn i hjemmet og pålegge tiltak dersom norskkunnskapene er for dårlige til at barnet skal kunne henge med på skolen.

– Det er ingen tvil om at grunnleggende kunnskaper i norsk er helt avgjørende for om barna vil klare seg gjennom skolen og i resten av livet, sier Frp-statsråden.

Selv om manglende norskkunnskaper nå defineres som omsorgssvikt, understreker Horne at det i tillegg skal andre alvorlige forhold til før omsorgsovertakelse vurderes. (©NTB)

Powered by Labrador CMS