Hva skjer med mobbesaker i barnehagen, Brenna?

Debatt: Elever kan klage til Statsforvalteren når deres rett til et trygt og godt skolemiljø ikke blir ivaretatt. Barn i barnehagen må få den samme rettigheten.

Publisert

I første halvår i år ble det meldt inn 16 prosent flere mobbesaker til statsforvalterne enn samme tid i fjor, og i ni av ti saker fikk elevene medhold i at skolene ikke hadde gjort nok. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) meldte bekymring for at flere elever opplever at skolen ikke gjør nok for dem, men var samtidig glad for at flere vet om meldeordningen og kontakter statsforvalteren. Hun påpekte også at ordningen er et viktig sikkerhetsnett når skolen ikke gjør nok for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Vi er enige med kunnskapsministeren om at ordningen med statsforvalter som klageinstans er en viktig rettighet for elever som ikke opplever at skolen er et trygt sted å være. Håndhevingsordningen er et nødvendig sikkerhetsnett for skoleelever for å fange opp tilfellene som skolen ikke klarer å løse raskt og riktig, slik at tiltak blir gjort for å gi alle elevene den trygge skolehverdagen som de har krav på.

Barn i barnehagen står uten klagerett Vi er alle enige kjent med at det foregår krenkelser, utestengelse og mobbing også i barnehagen. Derfor er det paradoksalt at vi lar små barn i barnehagen ha en hverdag uten det samme sikkerhetsnettet som elever har i skolen. 92 prosent av norske barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og hvis noen av dem ikke har det trygt på avdelingen eller i barnehagen, er det like viktig for de barna at voksne i barnehagen og foreldrene fanger det opp og sikrer at de får det bra igjen.

Les også: Barnehagebarn, mobbing og utenforskap – du ser det ikke før du tror det!

Når barnehagen og barnehageeier svikter på dette området, mener vi at det er like viktig at barnehagebarn med foreldre og foresatte har tilsvarende håndhevingsordning som i skolen. Det må på plass et sikkerhetsnett også for de yngste barna. Det er på høy tid å innføre en håndhevingsordning også i barnehagemiljøsaker, så foreldre og foresatte kan klage inn til Statsforvalteren når barnehagebarn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Store rom for forbedringer

Endringene i barnehageloven med de nye bestemmelsene om det psykososiale barnehagemiljøet, som kom i 2021 var et stort steg i riktig regning. Samtidig mangler lovverket skolens lovbestemmelse som sikrer barnehagebarns rett til å ha et trygt og godt barnehagemiljø, og sikkerhetsnettet med en klagerett og en uavhengig vurdering fra Statsforvalteren.

Det er flott at man også i barnehagen har en plikt til å følge med, gripe inn, koble på styrer, undersøke hva som har skjedd, lage planer og gjøre tiltak når barn har det utrygt i barnehagen. Aktivitetsplikten har forhåpentligvis hjulpet mange i barnehagen, men ikke alle. Vi kjenner til flere tilfeller der barn er blitt krenket, holdt utenfor eller mobbet, uten at barnehagen har klart å gjøre nødvendige tiltak som skaper trygghet.

Selv med loven i hånd kommer ikke foreldre – som barnas talspersoner - lenger med klagen enn til sin egen barnehage og barnehagens eier. Loven sier nemlig at kommunen eller barnehageeier skal kontrollere seg selv, og mangelen på individuell klagerett betyr at man heller ikke går inn i enkeltsaker der barn er mobbet. Med små forhold i mange kommuner og kjennskap mellom barnehageeier og styrer er det stor fare for at vi setter bukken til å passe på havresekken.

Rapporten «Ett skritt til» fra FUB våren 2022 viser at mange foreldre ikke kjenner til de nye lovbestemmelsene om det psykososiale barnehagemiljøet i barnehageloven og at barnehager mangler kompetanse blant ansatte og på å informere foresatte om lovendringene. Rapporten argumenterer for at loven må utvides og at vi må få på plass et sikkerhetsnett også i barnehagen.

Gi barnehagebarn de samme rettighetene som skolebarn

Mobbing og utrygghet er komplisert materie, men en ting er klart: Vi må ha et sikkerhetsnett som fanger opp våre yngste barn som står i fare for å falle utenfor felleskapet i barnehagen. Det er ingen grunn til at barnehagebarn skal diskrimineres sammenlignet med skolebarn. Staten har forpliktelser for å ivareta barnas rettigheter, og det er på høy tid å harmonisere barnehageloven med opplæringsloven, og også gi barnehagebarna et sikkerhetsnett.

Powered by Labrador CMS