Vi er nødt til å få ned det høye sykefraværet i barnehagene

Debatt: Barnehageansatte ligger helt i «toppsjiktet» når det gjelder angst/depresjon, astma, hodepine, søvnlidelser og fysiske slitasjeskader.

Publisert Sist oppdatert

Barnehageansatte ligger helt i «toppsjiktet» når det gjelder angst/depresjon, astma, hodepine, søvnlidelser og fysiske slitasjeskader.

Utfordringene er sammensatte og omfatter blant annet høye forventninger, emosjonelle og faglige krav, ugunstige løft, støy og trusler om vold. I tillegg vet vi gjennom flere undersøkelser at det kun er full bemanning 2 til 3 timer hver dag, samtidig som åpningstiden gjerne er på 10 til 11 timer.

Barnehageansatte er en av yrkesgruppene med høyest sykefravær i arbeidslivet, i en sektor som sysselsetter om lag 94.500 personer. Det legemeldte sykefraværet i barnehager er på totalt 8,0 prosent, noe som er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte.

Ifølge tall fra STAMI/NAV er barnehagelærere yrket med aller mest sykefravær. I 2016 ble det registrert nærmere 900 legemeldte fraværstilfeller per 1000 ansatte, og om lag 330 av tilfellene hadde en varighet på 17 dager eller mer. I 2018 utgjorde sykefraværet i barnehager omtrent 1.434.000 tapte dagsverk. Noe som får negative ringvirkninger for hele samfunnet.

Les også: Her er barnehagelærernes vanligste helseplager

Vi vet at fysisk aktivitet forebygger sykdom og plager, bedrer den fysiske formen og er positivt for den mentale helsen. Derfor vil Virke trening gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjektet Helsefunn.

Over en periode på omtrent 2 år skal en gruppe med barnehageansatte tilbys fysisk aktivitet og kostholdsveiledning med tett oppfølgning av kompetente helsearbeidere. Formålet er å finne frem til treffsikre og effektive metoder som virker helsefremmende og sykdomsforebyggende i en krevende arbeidshverdag.

Treningskjeden EVO igangsatte et pilotprosjekt i oktober, som omfatter en barnehageansatt, Trude Gylset, som følges opp av Lars Mæland og hans fagteam. Gjennom innovativt tverrfaglig samarbeid jobber EVO med at Trude skal nå sine egne målsetninger utfra hennes egne forutsetninger og behov. EVO har engasjert en klinisk ernæringsfysiolog, en osteopat og en personlig trener. Sammen er de avgjørende for at Trude når målene sine og ikke minst får resultater nok til at det er motiverende.

Til tross for at EVO akkurat har satt i gang, så forteller Trude om fremgang, både i vektnedgang og økt energi. Hun melder om økt mestring og styrke.

Virke trening og EVO er spent på Trude Gylseth sine resultater og ser frem til å invitere barnehageansatte inn i Helsefunn, slik at flere barnehageansatte kan få den livskvaliteten de fortjener.

Powered by Labrador CMS