Arkivfoto. Norsk skoleblad.

Tidlig juleferie for Hoppensprett-elevene, mens andre må på skolen

I Bergen ber de om at skoler med mye smitte må få stenge. Drammen vil ha hjemmeskole. Mens den private skolen på Jessheim har bestemt seg for å ta tidligere juleferie.

Publisert

Leder for Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit, etterlyser klarere retningslinjer fra regjeringen. Mandag strammet regjeringen ytterligere inn på korona-tiltakene.

– Arbeidsmiljøloven brytes hver bidige dag. Daglig ringer det inn folk til oss og griner over arbeidssituasjonen, forteller Myrtveit til Bergens Avisa.

Måtte stenge barnehager

Hun trekker frem både arbeidsmiljøloven og opplæringsloven, og mener at disse blir brutt daglig.

– I arbeidsmiljøloven står det at man har rett på et trygt og helsefremmende arbeidsliv, det har vi ikke nå. Det står i opplæringsloven at barn i skolen har rett på et trygt og godt læringsmiljø, det har de ikke nå, hevder Myrtveit.

– Samme med barn i barnehager. De har rett på et trygt og pedagogisk miljø, og det har de ikke slik det er nå, sier Myrtveit.

Barnehagedirektør i kommunen, Mimi Bjerkestrand, understreker at det fortsatt er store utfordringer knyttet til bemanning, selv med lokale tiltak fra byrådet.

– Per i dag har to barnehager vært stengt, fordi sykefraværet har vært så høyt at det ikke har vært mulig å ha nok bemanning på plass. De nasjonale myndighetene må gå sammen med de lokale for å komme opp med en grundig plan for å løse de to utfordringene - både høy smitte, og kapasitetsproblemer, sier Bjerkestrand til BA.

Tar tidlig ferie

For å redusere smittetrykket for ansatte og elever fram mot jul, tar Hoppensprett skole Brårud på Jessheim juleferie to dager tidligere enn planlagt.

– Vi benytter oss av kunnskapsministerens åpning for å stenge skolene før, sier Lise Kragset Furuseth, daglig leder og eier av Hoppensprett til avisa Raumnes.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kunngjorde forrige uke at kommuner som opplever smittepress i skolene, står fritt til å gi tidligere juleferie enn planlagt. Men at dagene må tas igjen.

En av dem som benytter seg av muligheten for å ta tidlig juleferie er altså privateide Hoppensprett barne- og ungdomsskole Brårud. Her tar de skoleferie fredag 17. desember i stedet for 21. desember. Furuseth understreker at de to dagene skal tas igjen til våren.

– Det har vært smittetrykk på skolen over lang tid, og for å minske smittetrykket nå før jul starter vi juleferien to dager tidligere. Dette er vårt bidrag til at elever og ansatte skal få en så tilnærmet normal jul som mulig. Vi har også elever fra veldig mange kommuner, og vi har mange ulike smittevernregler å forholde oss til, sier hun.

Furuseth opplyser at de har hatt dette oppe med eiere, skolens ledelse, ansattes representanter og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) før beslutningen ble tatt. Vedtaket gjelder også for Hoppensprett-skolene på Jessheim. Skolefritidsordningen (SFO) holder imidlertid åpent.

– Tilbakemeldingene på dette er udelt positive, sier Furuseth til Raumnes.

Vil ha hjemmeskole

Rådmannen i Drammen har sendt innstilling til formannskapet om å gjennomføre hjemmeskole i Drammen den siste uka før jul, skriver Drammens Tidende. Innstillingen omhandler også redusert åpningstid i barnehage og SFO/AKS.

Det vil i så fall bety at elevene i grunnskolen i Drammen vil sitte hjemme 21. og 22. desember. Det er den økende smittespredningen som er bakgrunnen for rådmannens forslag. Politikerne ble mandag hasteinnkalt et ekstraordinært formannskap tirsdag for å behandle saken.

I saksfremleggelsen står det følgende:

- Rådmannen vurderer at den alvorlige smittesituasjonen kan avhjelpes ved å forlenge perioden i tilknytning til juleferien, hvor barn og unge ikke møtes fysisk. I henhold til smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b, begrenses aktivitet ved barneskoler, ungdomsskoler og barnehager, slik beskrevet i forslag til vedtak.

mandagens pressekonferanse ble det klart at myndighetene innfører gult nivå i skoler og barnehager fra torsdag, samt rødt nivå på videregående skole.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sa etter at tiltakene ble kjent at det var bra at kunnskapsministeren erkjenner problemene i barnehager og skoler, men at han ikke fornøyd med tiltakene

Powered by Labrador CMS