Lærerne: – Vi er engstelige for å gå tilbake på jobb i skoler og barnehager

Lærere oppgir at de vil være engstelige for å returnere på jobb i skoler og barnehager dersom de åpnes igjen etter påske. Samtidig forteller mange at de er slitne etter tre uker med fjernundervisning.

Publisert

Utdanningsnytt har foretatt en rundspørring blant lærere. På spørsmålet "Dersom barnehager og skoler åpner etter påske, vil du være engstelig for å gå tilbake på jobb?" svarer 71,9 prosent av de spurte "ja". 27,9 prosent sier at de ikke er engstelige.

I et intervju med Utdanningsnytt påpekte leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal at mange lærere er urolige.

– Alle skjønner jo at skoler og barnehager må åpne igjen på et tidspunkt, men de er usikre på hvordan det bør skje, og ikke minst når. Mange, både lærere, elever og foresatte, er nok også med god grunn urolige for smitterisikoen. Det har gått fra dugnadsånd til usikkerhet, sa Handal.

Skolenes Landsforbund (SL) har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at 54 prosent er bekymret for smittevernet.

– Vi tok en ringerunde i går for å kvalitetssikre svaret, og det er entydig: Opplæring i smittevern er en forutsetning for å kunne gjenåpne barnehager og skoler, sier SL-leder Anne Finborud.

Rundspørring blant lærere

  • Rundspørringen som disse svarene kommer fra ble gjort via vårt nyhetsbrev som forrige uke.
  • Det er gjort med Questback.
  • Totalt har 2728 personer svart på spørsmålene.
  • Utdanningsnytt understreker at dette ikke er spørreundersøkelse. Resultatene er ikke statistisk representative.

I rundspørringen Utdanningsnytt har gjort skriver en av lærerne:

"Skjønner at mange arbeidsplasser ønsker foreldre tilbake på jobb, og ønsker at barnehagene skal åpne. Men vi kan ikke holde 2 meters avstand til barna i barnehagen og barna kan ikke holde 2 meters avstand til hverandre. Hva med vår smitterisiko? Blir veldig mange kontaktpunkt. Og hva med barn og foreldre og kollegaer i risikogrupper?"

Sier nei til åpning

Søndag møtte Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund med kunnskapsminister Guri Melby (V). De var klokkeklare på at de mener at skoler og barnehager må forbli stengt etter påske.

Oslo kunngjorde samme dag at hovedstadens barnehager og skoler holder stengt første uka uavhengig av hvilken avgjørelse regjeringen tar. Et ekspertutvalg leverte fredag sin rapport med anbefalinger for videre tiltak i skoler og barnehager. Det er ventet at regjeringen kommer med sin beslutning denne uken.

Utdanningsnytt har også spurt lærerne om hva de mener er riktig tiltak etter påske.

71,2 % svarer at de mener skoler og barnehager må forbli stengt.

3,6 % svarer at de mener de kan åpnes igjen.

14,3 % sier de mener barnehager og 1.-3 trinn på skolen bør åpnes.

10,9 % svarer "vet ikke".

Slitne lærere

Etter tre uker med fjernundervisning er det samtidig flere av lærere som har svart på rundspørringen som oppgir at de at jobber mer enn normalt. Noen sier også at de er slitne:

"Den første uka var verst. Da jobbet jeg godt over 40 timer intensivt, i tillegg til at jeg både da og nå svarer på meldinger fra elevene døgnet rundt. Det kommer en god del spørsmål lenge etter normal arbeidstid. Jeg vet jeg ikke MÅ svare, men jeg gjør det likevel.", skriver en av dem i rundspørringen.

"Veldig gøy å se hva elevene får til og ikke mist hva jeg selv har fått til. Samtidig er jeg sliten, og påsken skal bli godt. Å være online absolutt hele tiden tar på", skriver en annen.

Kortere uker

En tillitsvalgt foreslår kortere skole-og arbeidsuker dersom stengingen blir langvarig:

"Foreslår 4-dagers uke som et seriøst forslag dersom hjemmeskole fortsetter lenge. Slik vil man kunne forebygge sykemeldinger i tiden framover. Som tillitsvalgt ser jeg at lærerne ved min skole begynner å bli utslitt, og dersom noen flere blir sykemeldte, så blir belastningen på de som er igjen så stor at det blir en dårlig domino-effekt".

Lederen for Utdanningsforbundet har i intervju med Utdanningsnytt uttrykt sin bekymring for at lærere sliter seg ut:

– Dette kan komme til å vare. Og det må vi også. Senk skuldrene og tenk på hva som er godt nok, var Steffen Handals oppfordring.

Og i rundspørringen kommer det imidlertid også frem at mange både er svært fornøyde med undervisningsopplegget man har fått på plass. En ser også at hjemme-hverdagen har sine klare fordeler:

"Arbeidsdagene mine blir lenger, men mindre stressende nå. Det er tid for en god lunsj hver dag, jeg kan gå på do når jeg må, jeg kan ta meg tid til å snakke med en og en elev uten at andre kan avbryte meg. Nei, hjemmeskole funker bra!"

Powered by Labrador CMS