Nasjonalt er sommeravslutninger definert som private arrangement, men de må holdes på offentlig sted. I Oslo er de offentlige, men må holdes på skolen eller i barnehagen. Eller?

Full forvirring om reglene for sommeravslutninger

– Jeg har googlet opp og ned, men skjønner fortsatt ingenting, sier Grethe Ådlandsvik. Reglene for avslutninger finnes på nettsidene til regjeringen, FHI, Helsenorge, kommune og skole, og er så forvirrende at mange velger å avlyse.

Publisert Sist oppdatert

– Nå har skolen bare sagt at det kun blir for elevene, uten foreldre. Og at 10. trinn heller ikke får ha avslutning med foreldre, forteller Grethe Ådlandsvik.

Hun er mor til en elev som går ut av barneskolen i Askøy kommune. Foreldre i klassen ønsket å arrangere sommeravslutning, og lette etter retningslinjer. Etter å ha lest både på FHI, Helsedirektoratet, regjeringens, Bergen kommunes og egen skoles hjemmeside, var de fortsatt forvirret.

Håper: Grethe Ådlandsvik har ikke gitt opp, og håper fortsatt at hun får komme på barnets 7.klasse-avslutning.

– Jeg har googlet opp og ned og skjønner fortsatt ingenting. Er det et privat arrangement? Er ikke skolen offentlig? At det er lov med foreldremøte med 50 personer uten tilvist plass , men de samme foreldrene kan ikke være på avslutning sammen, for da er det bare lov med 20? Kunne ikke avgangselevene ha et såkalt kulturarrangement? spør Ådlandsvik, og legger oppgitt til:

– Jeg blir helt surrete i hodet. Det må da være mulig å få ut informasjon for hva som gjelder ett sted, og noe fornuftig. Skolen hadde først oppfattet 50, men så avlyser de, for nå har de forstått at det bare lov med 20 stykker, sier hun.

Forsøkte å avklare

Reglene for hva skoler og barnehager kan eller bør gjøre er ikke presentert samlet på ett sted, de variere og kan tolkes på ulike måter.

Kunnskapsminister Guri Melby uttalte tirsdag at reglene for sommeravslutninger er klare: En sommeravslutning er et privat arrangement, og de må man inn på Folkehelseinstituttets sider for å finne. På private arrangement kan man være 20 personer innendørs, og 30 ute. Og dette private arrangementet må være på et offentlig sted. Regjeringen har lagt ut en sak om dette på sine sider.

Melby uttalte også at for de minste barna, i barnehage og på skolen, kan et visst antall foreldre være med.

– I barnehage eller på barneskole kan kan man fint samles hele kohorten til avslutning. For de yngste er det også fullt mulig å ha med de voksne som trengs for å lage et godt arrangement, sa kunnskapsministeren til TV2.

Gjelder ikke i Oslo

Men dette er ikke den eneste regelen, og noen steder er ikke dette regelen i det hele tatt.

I Oslo, for eksempel, er en sommeravslutning et offentlig arrangement.

Skoler og barnehager må være arrangør. Her må kohorten, klassen eller avdelingen være sammen, men foreldre kan også delta dersom smittesituasjonen tillater det. I Oslo kan altså foreldre være med og man kan være flere enn 30 stykker dersom avslutningen arrangeres av skolen eller barnehagen.

Her kan altså ikke foreldre arrangere, man kan ikke avtale å møtes i en park og vil man være hjemme er det bare lov med ti personer. Reglene for sin egen kommune, må man inn på egen kommunes hjemmeside for å finne. Her er reglene for Oslo.

Kulturarrangement?

Det er også andre regler man kan bruke for avslutninger. Dersom det dreier seg om vitnemålsutlevering kan en slik avslutning ifølge helsenorge.no betraktes som et kulturarrangement.

«Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser», heter det på helsenorge.no

«Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen.»

Men disse reglene gjelder altså ikke for avslutninger for 7. trinn. Og de gjelder heller ikke i Oslo.

Der er regelen avslutninger for en og en avgangsklasse, på 7. trinn, på 10. trinn og i videregående, dersom foresatte skal være med. Alternativt kan skolen organisere avslutning for inntil tre klasser (kohorter) samtidig uten foresatte.

Foreldremøter?

Et foreldremøte derimot er definert som et arrangement innendørs uten faste, tilviste plasser og kan ha 50 deltakere. Det betyr at dersom skolen velger å innkalle foreldre, lærer og elever til foreldremøte neste uke, er det lov.

Helsedirektoratet svarer:

– Hvorfor regnes skoleavslutninger som private arrangement?

– En "sosial avslutning" anses som en privat sammenkomst etter covid-19-forskriften §13 første ledd bokstav e. Det vil i så fall være en antallsbegrensning på 20 personer inne og 30 personer ute etter §13a første ledd bokstav a. Disse arrangementene har gjennom hele pandemien vært strengere regulert enn andre arrangement, på grunn av høyere smitterisiko når folk kjenner hverandre og mingler, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for Avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

– Kan en skole eller barnehage arrangere et offentlig arrangement? For eksempel en konsert, festival eller et kulturarrangement?

– En barnehage eller skole kan holde et kulturarrangement etter covid-19forskriften § 13 første ledd b, men tradisjonelle sommeravslutninger i barnehager og skoler hvor foreldre/familie deltar eller ser på barna som synger/danser og/eller spiser sammen, anses som privat sammenkomst etter §13 første ledd bokstav e. Privat sammenkomst defineres som sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, forklarer Carlsen.

– Kan en skole eller barnehage ha en avslutning innendørs, uten faste plasser, med inntil 50 personer, på sammen måte som de kan ha et foreldremøte innendørs med inntil 50 personer?

– I § 13 første ledd bokstav c. anses "seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet" som et arrangement. Foreldremøter i barnehager og på skoler vil, slik direktoratet vurderer det, være et arrangement slik dette er definert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav c. For denne type arrangement er det åpnet for inntil 50 personer, men inntil 200 ved faste tilviste sitteplasser, jf. §13a første ledd bokstav b. første setning og nr. 2. En avslutning for en barnehageavdeling eller skoleklasse, vil som nevnt over, anses som en privat sammenkomst, sier Carlsen.

– I Oslo defineres skoleavslutninger som offentlige arrangement, og ikke privat. Men da må skolen arrangere, og kan ha både foreldre og elever dersom smittesituasjonen tillater det. Er det lov i resten av landet også?

– Som beskrevet over anser Helsedirektoratet skoleavslutninger med barn og foreldre som private sammenkomster, jf. covid-19- forskriften §13 første ledd bokstav e.

Powered by Labrador CMS