Her er de nye smittevernveilederne for barnehager og grunnskoler

Strengere retningslinjer for gruppestørrelser, og presisering om at ansatte kan bruke munnbind om de vil. Det er noen av punktene i de nye veilederne.

Publisert Sist oppdatert

Videregående og ungdomsskole har nå fått sine egne veiledere, mens veilederne for barnehager og barneskoler er blitt oppdatert. Disse veilederne skal gjelde fra 12. april.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet skal gi størst mulig forutsigbarhet og trygghet for barn, elever, ansatte og foreldre, men vi har fått tilbakemeldinger på at det varierer hvordan de etterleves. De oppdaterte veilederne skal gjøre det enklere for barnehagene og skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Her finner du de nye smittevernveilederne. Veilederen for videregående kom i går, og det kan du lese mer om her.

– Tiltakene i barnehagen og på skolen må sikre godt smittevern, samtidig som byrden for barn, elever og ansatte blir så lav som mulig, sier Melby.

– Sikre kommunikasjon med foreldre

Dette er noen av punktene som trekkes fram fra veilederne i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet:

Felles for alle veilederne:

 • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus.
 • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
 • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov har fått egen omtale
 • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er i veilederne for skole tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen. Og at de skal sikre god kommunikasjon med foreldre.
 • Smitteverntiltak for ansatte er tydeliggjort.
 • Barnehage- og skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort.

Storbarnskohort på maks 8 barn

I veileder for barnehagene er det kun gjort små justeringer:

 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en storbarnskohort overstige 7-8 barn, mens de gjeldende veilederne sier at storbarnskohorter kan være på 8-10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter.
 • Her er veilederen for barnehager.

Halvere kontakter

Veilederen for barneskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen. Ansatte kan bruke det. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.
 • Smitteverntiltak på SFO har fått egen omtale, hvor inndeling i kohorter også på SFO kommer tydeligere fram.
 • Her er veilederen for barneskoler.

Mulig med munnbind for elever

Veilederen for ungdomsskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
 • Her er veilederen for ungdomsskoler.
Powered by Labrador CMS