Mer enn 50 journalister og fotografer flokket seg rundt de to partilederne for å få separate intervjuer om løftene i Hurdalsplattformen.

– Håper mange av lærerne som har sluttet i skolen nå vil finne veien tilbake

De nye regjeringskameratene har stor tro på at de skal klare å beholde og rekruttere flere lærere.

Publisert Sist oppdatert

Mer enn 50 journalister og fotografer var samlet på gressletta utenfor Hurdalsjøen hotell onsdag, da Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum presenterte Hurdalsplattformen.

– Mye bra har vært unnfanget her, blant annet en politiker og nå altså plattformen vår. Det skjer på dagen en måned etter valget, sa Støre og kikket fra Vedum og opp på Utdanningsforbundets hotell rett foran dem.

Her har forhandlingene foregått de siste tre ukene. Og som de forrige regjeringsplattformene har også denne fått navn etter stedet der den er framforhandlet.

– Vi skal ta hele landet i bruk, og det skal bli slutt på at folk blir oversett og overhørt, sa Støre.

Men bare minutter etter at de to gikk ned fra plattformen de presenterte plattformen på, ble de konfrontert med alle som ikke mener de er blitt hørt. Og som mindretallsregjering må Støre og Vedum til Stortinget for å forhandle. Da er det duket for omkamp om flere av punktene.

I tillegg kommer de to til å legge fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som Solberg-regjeringen presenterte før den nå formelt går av.

Varsler endringer i kompetansekravene for lærere

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, uttalte før valget at tiltak for å rekruttere nok kvalifiserte lærere er en av de viktigste oppgavene en ny regjering må ta fatt på.

Den nye regjeringen vil stille andre kompetansekrav til lærere varsler Støre og Vedum.

– Vil dere klare å rekruttere nok lærere med de tiltakene dere foreslår i plattformen?

– Det å droppe kravet om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen og fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014, mener jeg er veldig viktig for å signalisere en ny retning. I Arbeiderpartiet er vi for kvalitetskrav ved opptak til lærerutdanningene, men de skal være treffsikre, sier Støre og legger til:

– Det er mange som har karakteren 4 i matematikk, men vi mener den karakteren ikke bør være avgjørende for alle som vil bli lærere. Jeg er redd vi mister en del unge mennesker som er motiverte og som har gode forutsetninger for å bli lærere på den måten.

– Hva med «avskiltingen»?

– Det mener jeg er feil tenkt. Vi kan miste opp mot 20.000 dyktige og erfarne lærere dersom det kravet blir stående. Dessuten har jeg ikke sett noe bevis for at de endringene vi foreslår vil fjerne interessen blant lærere for å ta etter- og videreutdanning. Og satsingen på etter- og videreutdanning, den skal vi fortsette med, lover Støre.

– Og så håper jeg på at mange av dem som er lærere, og som har sluttet å være det, nå kan finne en vei tilbake til skolen. For det å ha erfarne og utdannende lærere er et av de aller viktigste tiltakene for at barna våre skal ha en god skole.

Vil fase ut private kommersielle kjeder

Både Rødt og Sosialistisk Venstreparti har sagt et klart nei til profitt i velferden. Så langt går ikke Vedum og Støre, men den kommende statsministeren gjør det klart at endringer kommer.

Innenfor barnevernet sier han at den nye regjeringen ønsker å fase de private kommersielle helt ut Men på barnehagefeltet lover Støre å stramme inn.

Støre er kritisk til internasjonale kommersielle kjeder og varsler at Storbergutvalgets forslag skal følges opp.

Her blir det helt klart forhandlinger med Rødt og Sosialistisk venstreparti som begge sier nei til profitt i velferden. Lysbakken sa allerede samme dag som plattformen ble lagt fram at partiet vil forlange mer på miljø, mer for å få ned forskjellene og de vil også ta opp profitt i velferden.

Til Utdanningsnytt sier Støre:

– Vi mener det er galt at store internasjonale kommersielle kjeder kommer inn i Norge for å tjene penger på norske barnehager og norske sykehjem. Det er feil bruk av ressurser. Så her mener vi det må strammes kraftig inn. Vi ønsker en annen retning.

Innenfor barnevernet sier han at den nye regjeringen ønsker å fase de private kommersielle helt ut.

– Har dere lagt Storberget-utvalget til grunn for noen av grepene dere nå vil ta på barnehagefeltet?

– Ja, Storberget-utvalgets innstilling ble veldig viktig for oss her under forhandlingene, fordi utvalget ga oss viktig kunnskap om hvordan innstrammingene kan gjøres. Vi har sett på hva utvalget har anbefalt, og en ny kunnskapsminister har her fått gode innspill som det skal jobbes videre med.

– Så dette blir en jobb for Tonje Brenna?

– Det blir en dyktig kunnskapsminister som skal ta tak i det, svarer Støre.

Vedum varsler ny stortingsmelding

På spørsmål til Trygve Slagsvold Vedum om hva som har vært viktig for ham å få inn i plattformen på utdanningsfeltet nevner han spesielt enigheten om ny stortingsmelding.

Over 50 journalister og fotografer vandret rundt etter Støre og Vedum.

– Vi skal legge fram en ny stortingsmelding om profesjonsutdanningene. Det er viktig for meg. For dersom elevene skal få en ny og mer praktisk skolehverdag, slik både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker, så må vi også gjøre noe med lærerutdanningen. Vi trenger en virkelighetsnær og god lærerutdanning. Det er behov for lærerutdannere som kjenner skolehverdagen, sier Vedum.

– Så er selvsagt det å fjerne 4-kravet i matematikk og stoppe «avskiltingen »av erfarne lærere viktig for Senterpartiet, for vårt parti var først ute med å kjempe for det. Så nå er vi glade for at dette endelig blir en realitet, sier han.

Noe annet Vedum er stolt av, er at det skal bevilges et eget tilskudd for å kunne beholde små skoler i distriktene.

I tillegg ser Vedum på det å gjenopprette lærerutdanning på Nesna som en viktig seier for Senterpartiet. For han vil ikke bare ha skoler rundt i hele landet. Han vil også ha en desentralisert lærerutdanning. Vedum mener Nesna har spilt en avgjørende rolle for å skaffe kvalifiserte lærere i nord.

Vanlige folks tur etter åtte år med økte forskjeller

Hurdalsplattformen er delt inn i åtte satsingsområder og ett av de overgripende temaene dreier seg om en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Et annet overgripende tema handler om å få ned forskjellene.

– Etter åtte år med økte forskjeller, er det nå vanlige folks tur. Vanlige folk skal merke dette i hva de får igjen etter å ha betalt skatt, sa Støre.

Hurdalsplattformen er på 80 sider og er delt inn i åtte hovedsaksfelt.

Den påtroppende statsministeren sa at stortingsgruppa i Arbeiderpartiet har sluttet varmt og enstemmig opp om plattformen.

– Vi kjenner igjen våre prioriteringer knyttet til arbeid, velferd og klima. Vi har fått innfridd våre 40 krav i hundredagersplanen vår på en måte som vi er godt fornøyde med. Dette har vi ikke gjort ved å nedkjempe Senterpartiet, men fordi vi har klart å bli enige om det aller meste, sa han.

Senterpartilederen lover å lytte til folk

– Vi bruker halvannet år på å lage et partiprogram. Nå har vi brukt under en måned på å lage denne 80 siders plattformen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ulike tilknytningspunkter i vårt samfunn og kommer fra ulike tradisjoner. Da må vi bruke tid på å forstå ulikheter og se etter muligheter. Det har vi gjort i en tone av respekt og et ønske om å finne ut av dette sammen, sa han og la til:

– Vi vet at det vi er blitt enige om her, er starten på et langt samarbeid, så måten vi gjør det på er viktig for hvordan vi skal jobbe sammen videre.

Henvendt til Vedum sa han:

En mer virkelighetsnær lærerutdanning er noe Vedum brenner for.

– Du er en mann med godt humør, og du er utrolig kunnskapsrik om politikk.

Vedum takket Støre og sa at de to har hatt et døgnkontinuerlig samarbeid de siste tre ukene.

– Vi har ikke brukt de sterke og store ordene, men har jobbet for å finne de gode løsningene sammen. Og jeg er veldig fornøyd med at vi nå får en regjering som begynner å lytte til folk. Vi kommer til å ha et felles prosjekt som handler om å få ned forskjellene både sosialt og geografisk. Vi skal bruke naturressursene til å skape arbeidsplasser. Og vi skal ha en god beredskap slik at folk skal føler seg trygge uansett hvor de bor, sa Vedum, og la til:

– Denne plattformen føler jeg et veldig stort eierskap til. Og om det var Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som kom med forslag til kompromisser først, kan det nok bli vanskelig for dere å finne ut av. Men summen er og innebærer en ny retning for landet.

Jobb til alle fortsatt jobb nummer 1

Da de to politikerne vandrer rundt for å gjøre separate intervjuer med ulike medier ble de gang på gang spurt om statsrådskabalen.

– Jeg liker å følge tradisjonene, og da er det Kongen som skal få vite svaret på det først, sa Vedum.

Også Støre måtte stadig presisere at listen over statsråder, først kom til å bli bekreftet torsdag.

Ifølge Vedum tar regjeringen mål av seg til å se både store og små steder.

Hovedbudskapet fra Støre er at jobb til alle er jobb nummer en.

- Veldig mye av det vi skal få til i Norge er basert på at folk har jobb, at arbeidslivet utvikler seg, at vi tar tak i de utfordringene vi har og løser problemer i samfunnet vårt, sa Støre.

Etter flere timer ute i kulda fikk Støre og Vedum noen få minutter inne i lavvoen ved Hurdalsjøen. Her var det fyr i peisen og servering av pølser og brus.

Etter flere timer ute i kulda fikk Vedum og Støre varme seg i lavvoen.

Støre varslet også nye grep i Arbeidsmiljøloven.

– Det handler om trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa han.

De to regjeringskameratene går også inn for en ny giv i distriktspolitikken og en klar målsetting om 55 prosent utslippskutt innen 2030. For å få til det, skal det lages et klimaregnskap, lovet Støre.

Powered by Labrador CMS