For å få vite om kvaliteten i barnehagen virker inn på stressnivået hos barn, skal 300 barn i alderen 1-2 år stresstestes. Foto: Scanpix

300 småbarn skal stresstestes

Et forsøk med å stressteste 300 ett- og toåringer er i gang, og om tre år håper forskerne at de kan si om kvaliteten i barnehagen virker inn på stressnivået hos barna som er med i forsøket.

Publisert

I prosjektet Trygg før 3 skal en se på om kvaliteten på småbarnsavdelingene i barnehagen har innvirkninger på småbarns stressnivå. Forskningsleder av Trygg før 3 er Turid Suzanne Berg-Nielsen, som jobber ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

– Vi skal i tillegg intervjue ansatte og foreldre. Men vi skulle gjerne ha spurt barna om hva de mener, det er jo litt vanskelig med denne gruppen, så derfor skal vi ta spyttprøver av dem for å vite mer om hvordan de har det sier Berg-Nielsen til Utdanning.

 

Måler kortisol

Totalt er det med om lag 1400 barn i forsøket. 300 av disse skal avlegge spyttprøver tre ganger om dagen to dager på rad ved oppstart av barnehageåret. Deretter skal de samme barna gjøre det samme etter nyttår og på våren.

– Vi skal finne ut hvor mye kortisol det er i spyttet til barna. Kortisol måler stressnivået. Vi kan da si noe om det har endret seg gjennom barnehageåret. I halvparten av barnehagene vil vi gjennomføre et kvalitetsutviklingsprogram dette barnehageåret, mens den andre halvparten vil få det tilbudet neste år. Ved å gjennomføre stressmålinger, vil vi få svar på om kvalitetshevingen har innvirkning på de minste barna, forteller Berg-Nielsen.

Forskeren har tidligere kartlagt at norske småbarn er mer stresset i barnehagen enn hjemme og at de som har lange dager i barnehagen, er mer stresset enn de som har kortere dager.

– Vi har også sett studier som viser at kvaliteten ser ut til å være dårligere på småbarnsavdelinger enn på storbarnsavdelinger. I dette forsøket jobber vi systematisk med kvalitet i alle ledd. Fra ressurspersoner i kommunene, pedledere og oppfølging med tilbakemeldinger, opplæringsdager og systematisk veiledning.

 

Svar i 2020

Syv kommuner eller bydeler på Østlandet og i Trøndelag er med i Trygg før 3. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen. Til sammen blir det 183 småbarnsavdelinger med om lag 900 ansatte, 1400 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen.

– Mest interessert er vi i å se om kvaliteten i barnehagen er med på å senke stressnivået, sier Berg-Nielsen.

Svaret på det spørsmålet vil foreligge i 2020, når forskerne er ferdige med sine forsøk og har analysert dataene.

Forskningsprosjektet Trygg før 3 er et samarbeid mellom RBUP, Handelshøyskolen BI ved førsteamanuensis Ratib Lekhal på avdelingen for Kommunikasjon og Ledelse og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge, NTNU ved professor May Britt Drugli.

 

Powered by Labrador CMS