- En del av prosjektet handler om å observere barn og ansatte i barnehagene for å finne ut av hvordan rammeplanen virker inn på det daglige arbeidet som gjøres der, sier Anne Homme, statsviter og ansatt ved det nye forskningssenteret NORCE i Bergen. Arkivfoto: Utdanning

Forskere får 20 millioner til å forske på barnehagens rammeplan

Til sammen 11 forskere fra fem forskningsinstitusjoner skal forske på implementeringen av den nye rammeplanen for barnehagene. Forskningsprosjektet er femårig og starter opp 1. desember.

Publisert

– Utdanningsdirektoratet lyste ut forskningsmidlene. Det var mulig å søke på hele eller deler av forskningsprosjektet. Vi valgte å søke på hele, og nå har vi fått vite at det er vi som har fått disse forskningsmidlene, forteller Anne Homme til Utdanning.

 

Overgangen mellom barnehage og skole

Hun er statsviter og ansatt ved det nye forskningssenteret NORCE i Bergen. Homme har blant annet vært opptatt av politikkutforming i sin forskning.

NORCE, med det registrerte navnet Norwegian Research Centre AS, er en sammenslutning av flere forskningsmiljøer i Bergen, opprettet i januar 2018.

I tillegg til NORCE deltar forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø ved Senter for samiske studier (SESAM), samt Høgskulen på Vestlandet, Senter for barnehageforskning BARNkunne.

– Hva skal dere forske på?

– En viktig del av oppdraget blir å finne ut av hvordan eiere, myndigheter og ansatte fortolker rammeplanen, hvordan de setter den ut i livet og hvordan de erfarer iverksettingsprosessen. I tillegg skal vi ta for oss overgangen mellom barnehage og skole. Vi skal også se på hvordan det samiske er ivaretatt både blant samer og i majoritetsbefolkningen.

– Forholdet mellom lek og læring er et tema mange har vært opptatt av i forbindelse med den nye rammeplanen. Blir dette et tema i forskningsprosjektet?

– Det er ikke et eksplisitt tema, men siden en del av prosjektet handler om å observere barn og ansatte i barnehagene for å finne ut av hvordan rammeplanen virker inn på det daglige arbeidet som gjøres der, så er det naturlig at temaet blir berørt, sier Homme.

– Hva med overgangen fra barnehage til skole?

– Ja, det er tema vi kommer til å se på. Det samme gjelder bemanningssituasjonen, sier Homme.

– Hva er det første dere går i gang med?

– Vi starter med forberedelser nå fra 1. desember. Datainnsamling kommer vi først i gang med fra høsten 2019, sier Homme.

 

Homme forsker også på økt pedagogtetthet

Anne Homme er i tillegg prosjektleder for et annet forskningsprosjekt i barnehagesektoren.

Det dreier seg om implementeringen av økt pedagogtetthet i barnehagen. I undersøkelsen tar vi for oss Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen.

Forskningsprosjektet ble igangsatt 15. mai 2017 og avsluttes 19. juni 2019. Det er et samarbeid mellom NORCE, "som inbefatter tidligere Rokkansenteret i Bergen) og Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen og med stiftelsen Kanvas og Bergen kommune som oppdragsgivere. 

– Prosjektet som undersøker Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen er todelt. For det første skal prosjektet undersøke hva som kjennetegner kvalitet i barnehager med 50 % andel barnehagelærere. For det andre skal prosjektet utforske betingelser og arbeidsmåter som gir god kvalitet knyttet til implementering av 50 % andel barnehagelærere, sier Homme.

I tillegg til Homme deltar Helene Marie Kjærgård Eide, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen.

 

Powered by Labrador CMS