Professor Sølvi Mausethagen skal lede utvalget som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning.

Sølvi Mausethagen skal lede videreutdanning-utvalget

Utvalget som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i skoler og barnehager er klart.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag og skal ledes av professor ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Met og Høgskolen i Innlandet, Sølvi Mausethagen.

Mausethagen er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk og doktorgrad i profesjonsstudier. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjonen og lærerrollen, styring og utdanningspolitikk.

– Det var veldig hyggelig å bli spurt om lede dette utvalget. Det er en viktig og meningsfull oppgave. Vi vet at gode muligheter for etter- og videreutdanning er noe lærere og ansatte i skoler og barnehager er opptatt av, sier Mausethagen.

– Jeg ser frem til å jobbe sammen med medlemmene har utvalget som har bred kompetanse og erfaring på området.

Av de øvrige medlemmene er navn som Astrid Søgnen, tidligere skolesjef i Oslo kommune, Ratib Lekhal, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitet i Oslo og Elin Bø Morud, leder av NTNU KOMPIS (kompetanse i skolen). I tillegg er også interesseorganisasjoner og fagforeninger representert (se faktaboks).

Skal foreslå nye modeller

Regjeringa har siden 2013 hatt flere satsinger på etter- og videreutdanning for ansatte i skoler og barnehager. Hvert år brukes det over to milliarder kroner på området.

Utvalgets hovedoppgave er å vurdere hvordan man kan bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte. De skal til slutt, i rapporten som har frist 1. oktober neste år, foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud. Tilbudet skal gjelde alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, voksenopplæring og fag- og yrkesopplæring i både skole og bedrift.

Les også: Høyre-leder Erna Solberg: Vil videreutdanne lærere i flere fag

– Vi må starte med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har tilgjengelig om satsingene som har vært så langt. Så ser jeg frem til å jobbe videre med tematikken, sier Mausethagen.

Utvalgets medlemmer

Leder: Sølvi Mausethagen, Oslo (44 år), professor på Senter for profesjonsstudiar, OsloMet,

og ved HINN.

Medlemmer:

· Astrid Søgnen, Oslo (69 år) er tidlegare skulesjef i Oslo kommune.

· Lasse Arntsen, Stjørdal (51 år) er direktør for oppvekst og utdanning Trondheim kommune.

· Ratib Lekhal, Oslo (43 år) er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

· Elin Bø Morud, Trondheim (49 år) er leiar av NTNU KOMPIS (Kompetanse i skulen), og førstelektor ved Institutt for lærarutdanning, NTNU.

· Roar Sollied, Målselv (68 år) er tidlegare fylkesråd for utdanning i Troms Fylkeskommune,.

· Nina Nordvik, Oslo (57 år), representerer Utdanningsforbundet, koordinerer arbeidet til organisasjonen med etter- og vidareutdanningsfeltet.

· Karen Marie Furuseth , Sørumsand (58 år) representerer Skolelederforbundet, er etatsleiar for Oppvekst og Kultur i Nord-Odal kommune.

· Erik Bråthen, Askim (50 år) representerer KS, er direktør oppvekst, Sarpsborg kommune.

· Torstein Johannessen, Trondheim (46 år) representerer medlemsbarnehagane i PBL, er dagleg leiar i Bergheim barnehage i Trondheim.

· Sigurd Sandvold, Stord (48) representerer Universitets- og høgskulerådet, lærarutdanningane, er prodekan Høgskulen på Vestlandet.

· Inga-Lill Sundset, Bodø (47 år) representerer Sametinget, er kommunalsjef oppvekst og kultur Hattfjelldal kommune.

Kunnskapsminister Guri Melby sier i en pressemelding at dyktige lærere og ansatte er avgjørende for å gi barn og unge gode hverdager.

– Siden 2013 har det skjedd et historisk kompetanseløft for kvalitet. Rundt 50.000 lærere og cirka 6.000 barnehagelærere har fått videreutdanningstilbud. Vi vil selvsagt forsette satsingen på etter- og videreutdanning. Det er et gode for barna og elevene, for profesjonsfellesskapet og for den enkelte ansatte, sier Melby.

Powered by Labrador CMS