Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad: – Isolasjon av smitteførende personer er viktig for å holde sykefraværet nede

FHI-overlege lufter tanken om at friske personer som har korona, kan slippe isolasjon. Men assisterende helsedirektør Espen Nakstad er skeptisk.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at det å isolere folk med korona gir ulemper både for enkeltindividet og samfunnet.

Nå som en mildere variant er i omløp, og vi alle uansett trolig blir smittet, må vi ta en avveiing på ett av de mest grunnleggende pandemitiltakene, sier han.

Aavitsland viser til at FHI roper varsku om at sykefraværet kan bli så høyt under smittebølgen at 1 av 5 i arbeidsstyrken blir hjemme samtidig. En stor del av fraværet er knyttet til smitteverntiltakene.

Les også: Fare for at barnehager og skoler må stenge når mange blir syke

– Alvorlig frihetsbegrensning

FHI anslår at folk med korona må holde seg hjemme fordi de er syke i to dager. I tillegg kommer fire ekstra dager i lovpålagt isolasjon. For dem som ikke får symptomer, blir det seks isolasjonsdager uten at man er syke.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sier Aavitsland til NTB.

– Den eneste andre sykdommen vi i praksis tvinger folk til å isolere seg ved, er ubehandlet lungetuberkulose, legger han til.

Også for samfunnet skaper det problemer, mener han.

– Mange av de isolerte er i hele eller deler av perioden i god form og ville normalt ha gått på jobb. Når de må isoleres, øker fraværet for viktige tjenester som er avhengige av tilstedeværelse, for eksempel skolene og kommunehelsetjenesten, sier Aavitsland.

Les også: Guldvog: Testing i skoler og barnehager kan nedprioriteres

Nakstad skeptisk

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener isolasjon fortsatt er et viktig verktøy.

– Isolasjon av smitteførende personer er viktig for å holde sykefraværet nede, sier Nakstad til NTB.

– En smitteførende person som ikke isolerer seg, vil smitte flere andre personer, og flere av dem vil ikke føle seg i form til å gå på jobb eller skole fordi de får hodepine, feber, slapphet, hoste og lignende symptomer, sier han.

Selv om FHI anslår at over halvparten av sykefraværet vil skyldes smitteverntiltak, mener Nakstad at et totalt frislipp vil ha motsatt effekt.

– Dermed øker smittefraværet – det minker ikke – ved en sykdom som har et veldig høyt R-tall når den får løpe fritt, slik omikronvarianten har, sier Nakstad.

– Kanskje en femdel så effektivt

Isolasjon og karantene er ett av de mest grunnleggende verktøyene vi har – og opp gjennom historien har hatt – mot pandemier og smittsomme sykdommer. Nå er kanskje ulempene ved isolasjonen større enn nytten, mener Aavitsland.

– Disse ulempene må veies mot smittevernnytten av at de som får påvist smittet, isolerer seg. Det er mye lavere risiko for at en smittet person skal bli alvorlig syk og trenge sykdomsinnleggelse nå med omikronvarianten, sier Aavitsland.

– Det er nå kanskje 1 av 500 av kjente tilfeller som må på sykehus, mens det med deltavarianten kanskje var 1 av 100. Det betyr at man må forebygge fem ganger så mye smitte nå for å forebygge en innleggelse. Altså er isolering og andre smitteverntiltak kanskje bare en femdel så effektivt, sier overlegen.

Om FHI-tallene som viser at sykefraværet kan bli så høyt som at rundt 20 prosent av arbeidsstyrken er hjemme under toppen i februar, sier Aavitsland at det er ganske stor usikkerhet knyttet til tallene.

– Anslagene knyter seg til modelleringene vi har gjort om epidemiens videre utvikling gjennom vinteren, sier Aavitsland.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS