Særlig i barnehagene er det utfordrende å finne nok vikarer, forteller tillitsvalgte i Oslo, Bergen og Trondheim.

Fare for at barnehager og skoler må stenge når mange blir syke

I utdanningssektoren ble det sist uke registrert 3960 nye personer med legemeldt sykefravær, viser ferske tall fra NAV. Mye fravær er koronarelatert og bemanningssituasjonen i skoler og barnehager blir nå stadig vanskeligere.

Publisert Sist oppdatert

jPå landsbasis ble det sist uke registrert 50.200 nye personer med legemeldt sykefravær. Av disse var 22.300 koronarelaterte, viser nye tall fra NAV.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad regner med at vi nå har 350–400.000 smittetilfeller ukentlig. Denne uken kom nyheten om at Danmark fjerner koronarestriksjonene 1. februar. Sverige fjerner sine 9. februar. Helseminister Ingvild Kjerkol varsler at Norge om kort tid vil gjøre det samme.

Utdanningsnytt har spurt lederne i Utdanningsforbundet i Bergen, Trondheim og Oslo om hvilken innvirkning det økende sykefraværet har på daglig drift.

– Alle strekker seg så langt de kan. Men personalet i barnehager og skoler har stått i en krevende arbeidssituasjon over lang tid og mange er slitne. Tallet på sykemeldte øker nå uke for uke, og det er vanskelig å skaffe nok vikarer. Dermed blir arbeidsbelastningen på dem som er igjen på jobb høy, sier Bente Myrtveit, leder i Utdanningsforbundet Bergen.

Mange av vikarene er også nye. Det krever at andre ansatte bruker tid på å sette dem inn i jobben.

Slitne av uforutsigbarheten

– Noe av det som sliter aller mest er uforutsigbarheten. Alle spør seg jo; når er dette over? Når kan vi gå tilbake til en normal arbeidshverdag? Det har vi jo ikke fått noe klart svar på, sier hun.

Også for rektorer og styrere er det tøffe arbeidsdager, forklarer Myrtveit. Lederne har ansvar for at barnehager og skoler drives forsvarlig både med tanke på arbeidsmiljø og smittevern. Med så stor usikkerhet knyttet til den daglige bemanningssituasjonen, er det et stort ansvar å ha, påpeker hun.

– Vi tillitsvalgte deltar i møter i kommunen og har kontakt med tillitsvalgte og medlemmer i barnehager og på skoler. Vi forsøker å bistå både ansatte og ledere så godt vi kan. Men det er ingen tvil om at med så mange sykemeldte samtidig, så er belastningen også på lederne stor nå, sier hun.

En del av personalet i barnehager og skoler er nå smittet og hjemme fra jobb. Det er også elever.

– En lærer jeg snakket med denne uken sa hun nå hadde fire elever igjen i klassen, sier Myrtveit.

Fire elever i klassen

– Er ansatte mindre redde etter at flere er vaksinert med tre doser og omikronvarianten dominerer?

– Ja, den forskjellen merker vi. Færre frykter å bli alvorlig syke av viruset, men noen er redde for å smitte andre, sier hun.

Og den daglige arbeidssituasjonen byr på utfordringer.

– Med mange syke samtidig, må kanskje avdelinger stenge og i verste fall må barnehager og skoler stenge. Det vil jo ingen. Dessuten sliter det på ansatte at de ikke vet hvilke kolleger som dukker opp på jobb og barn vet ikke hvilke venner de treffer fra dag til dag. Fortsatt er jo rådet at man skal holde seg hjemme dersom man har symptomer, sier hun.

Myrtveit legger til at det nå er sånn at skoler og barnehager klarer å holde åpent fordi barn og elever også er syke og hjemme.

Mangler vikarer i Bergen

– Klarer Bergen kommune å skaffe nok vikarer selv?

– Fram til nå har kommunen i samarbeid med skoler og barnehager klart å skaffe nok vikarer. Men snart er presset på kommunens bemanningstjenester og andre vikarbyråer så stort at det kan bli vanskelig å rekruttere nok personale. Ledelsen i barnehager og skoler bruker nå veldig mye tid på å få tak i nok folk, slik at det skal være mulig å opprettholde forsvarlig drift, sier hun.

Myrtveit forteller at tillitsvalgte og ansatte ikke bare er opptatt av langtidsvirkninger av covid-19–sykdom, men også av langtidsvirkninger av den bemanningskrisen de ansatte står i og har stått i over tid.

– Det finnes jo en grense for når det ikke lenger er forsvarlig å holde barnehager og skoler åpne. Det bekymrer oss og her trengs det retningslinjer å forholde seg til, sier hun.

– Godt partssamarbeid i Trondheim

Også i Trondheim byr smittesituasjonen nå på store utfordringer for ansatte i barnehager og skoler. Det forteller leder Gry Camilla Tingstad i Utdanningsforbundet Trondheim.

– Men det som er bra i vår kommune, er at partsamarbeidet har fungert veldig godt under pandemien. I tillegg har kommunen gjennom fellesutlysninger økt tilgangen til tilkallingsvikarer. Det å få tak i flere tilkallingsvikarer er et kontinuerlig arbeid der våre hovedtillitsvalgte bidrar aktivt i tilsettingsprosessene. Det at kommunen forberedte seg på den bølgen vi er inne i nå, det har gjort vikarsituasjonen bedre enn fryktet, sier hun.

Samtidig fører økende smitte til at det er krevende å håndtere sykefraværet nå.

– Det å få tak i tilstrekkelig med kvalifisert personale til alle barnehager og skoler nå er helt umulig. Derfor er hverdagene ved noen enheter mer preget av tilsyn enn pedagogisk arbeid og det får vi jo ikke gjort noe med. Det som bekymrer oss mest, er at både ledere og ansatte har stått i en krevende og uforutsigbar situasjon over lang tid nå. Derfor er vi oppriktig bekymret for arbeidsmiljøet og hva denne slitasjen vil føre til på sikt, sier hun.

Avtale på plass i grevens tid

Tingstad ser heller ikke at situasjonen letter med det første. Snarere tvert imot. Helsemyndighetene forventer at smittetallene bare vil fortsette å øke de nærmeste ukene.

– Mange er slitne etter to år med pandemi. Samtidig vet jo alle nå at smitten ikke kan stanses og at vi bare må stå i dette, sier hun.

I desember kom nyheten om at Utdanningsforbundet og flere andre organisasjoner har inngått en sentral avtale med KS om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 og ut april 2022. Vi har spurt om avtalen er til hjelp.

– Avtalen kom i grevens tid, men den får ikke slutt på bemanningskrisa. Det løser ikke krisa å pålegge slitne ansatte mer arbeid. Samtidig er avtalen der for å legge til rette for forsvarlig drift, og det er bra at den nye avtalen gir ekstra økonomisk kompensasjon for merarbeidet. Våre hovedtillitsvalgte deltar i ukentlige møter med kommuneledelsen for å forsøke å legge forholdene best mulig til rette for daglig drift, sier Tingstad.

– Stort vikarbehov i Oslo

I Oslo kommune går skolene fra rødt til grønt i trafikklysmodellen mandag. Det kunngjorde byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) onsdag denne uken. Vi har spurt om hvordan situasjonen er for ansatte i Oslos skoler og barnehager.

– Mange syke kolleger og stor grad av uforutsigbarhet knyttet til hvordan situasjonen kommer til å være framover, gjør at «krevende» kanskje er det mest dekkende ordet vi kan bruke om situasjonen vi står i akkurat nå, sier Therese Thyness Fagerhaug, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Hun sier at det i Oslo kommune er behov for mange vikarer grunnet høyt sykefravær, men at få vikarer er tilgjengelige. Det fører til stort press på dem som er igjen på jobb, spesielt i barnehagene. Organiseringen av hverdagen byr på mange ekstra oppgaver for ledere og ansatte.

– Når mange ansatte og barn er hjemme på grunn av sykdom, fører det til at man kanskje må slå sammen grupper og organisere dagene helt annerledes enn ellers. Og dersom elever er syke over tid, så har de krav på å bli fulgt opp digitalt. Det gir en krevende arbeidssituasjon, sier hun.

– Er det bra at avtalen om ekstra godtgjøring kom på plass?

– Ja, og dessuten er den en anerkjennelse av den innsatsen de ansatte legger ned og har lagt ned over lang tid. Samtidig hører vi om mye slitasje. Godtgjøringen øker jo ikke bemanningen. Men siden mange ansatte er vaksinert med tre doser og omikron er mildere, senkes skuldrene litt.

Mangler hurtigtester fortsatt

– Vi ser heldigvis færre sykehusinnleggelser nå. Men fortsatt er noen ansatte i barnehager og skoler redde for å smitte nære pårørende som risikerer et alvorlig sykdomsforløp, sier hun.

– Noen kommuner melder om for få hurtigtester. Hvordan er situasjonen i Oslo kommune?

– Heller ikke Utdanningsetaten i Oslo har klart å få tak i så mange tester som de ble forespeilet. Men nå kommer det også endringer i testregimet. Torsdag ble det klart at elever på 1. til 10. trinn slipper å teste seg regelmessig, sier Fagerhaug.

Det nye testregimet skal gjelde fra 8. februar. Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap opplyser til VG at det er Helseetaten som står bak beslutningen. Elever og foresatt kan hente tester på bydelenes utdelingssteder hvis de har symptomer på korona, eller noen i husstanden er smittet. Skolene får et lite beredskapslager til elever.

Hva det vil ha å si for smittespredningen framover gjenstår å se. Men det er liten tvil om at sitasjonen framover fortsetter å være krevende for både ansatte, barn og elever.

– Ansatte i barnehager og skoler gjør virkelig alt de kan for å drive forsvarlig. Derfor trenger de all den hjelp og støtte de kan få fra myndighetene, både lokalt og sentralt, sier Fagerhaug.

Brenna ber kommunene lytte til ansatte og elever

I en pressemelding regjeringen sendte ut 13. januar, oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), kommunene til å ta elever med på råd om hvordan hverdagen kan organiseres.

– Når tiltaksnivået er satt, vil jeg oppfordre kommunene til også å ta elever og ansatte med på råd om hvordan hverdagen best kan organiseres. Det er ikke de som skal gjøre den smittevernfaglige vurderingen av nivået i trafikklysmodellen, men de har erfaringer og verdifull innsikt i hvordan vi kan lage det beste tilbudet for barn og unge. Derfor er det så viktig at kommuner, organisasjoner, ansatte og elever har god dialog, sier Brenna.

Powered by Labrador CMS