Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg sier skolepolitikk blir viktig for Høyre fremover.
Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg sier skolepolitikk blir viktig for Høyre fremover.

Erna Solberg: Skolepolitikk blir viktig frem mot kommunevalget

Men oppskriften er den samme før: Høyre vil ha lærerspesialister og satse videre på basisfagene.

Publisert

VG har fulgt Erna Solberg og resten av partiledelsen i Høyre på deres studietur i Danmark de siste dagene. I et intervju med avisen sier Solberg at skolepolitikk blir viktig for dem frem mot kommunevalget i 2023.

Hun peker blant annet på at de vil prioritere etter- og videreutdanning for lærere i matte, engelsk og norsk, og at de vil gjenopplive lærerspesialistordningen.

– De skal bidra med kompetanse for å hjelpe lærere som har elever som har vanskelig for å knekke lese og skrivekoden, sier Solberg til VG.

Les også: Regjeringen «avskilter» lærerspesialisten Jane Helen

Lærerspesialistene har vært omstridt siden starten i 2016. Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntok regjeringskontorene sist høst, var det med en plan for å stoppe satsingen og i november i fjor vedtok de å kutte 115 millioner til ordningen i budsjettet. Det betydde i praksis at mange kommuner ikke lenger har råd til å fortsette med lærerspesialister.

Les også: Brenna lover lærere karrieremuligheter, men sier det vil ta tid

Ordningen med lærerspesialister

  • Solberg–regjeringen etablerte lærerspesialistordningen i 2015. Den består av lærerspesialistfunksjonen og lærerspesialistutdanningen. Ordningen retter seg mot hele grunnopplæringen innenfor utvalgte fagområder. Målet var at lærerspesialistene skulle være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sine fagområde, og bruke sin fag– og analysekompetanse til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som lærende organisasjon.
  • Ordningen er evaluert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. En delevaluering ble presentert våren 2021, sluttrapporten i november 2021. –
  • Forrige regjering satte av midler til 2.300 lærerspesialister og innvilget over 1800 søknader om å fungere som lærerspesialist i inneværende skoleår. I tillegg er 600 lærere i gang med toårig spesialistutdanning for å bli lærerspesialister. Av de over 1800 lærerspesialistene skolen har i dag, er rundt 500 spesialister i begynneropplæring.
  • I statsbudsjettet for 2022 avvikles gjeldende lærerspesialistordning. Det tas ikke opp nye kull på lærerspesialistutdanningene høsten 2022, men de som startet i 2020 og høsten 2021, får fullføre ut 2023. Tilskuddet til skoleeiere som har lærerspesialister i funksjon fortsetter ut våren 2022, men det blir ikke lyst ut statlige midler til lærerspesialister etter det.

Vil stanse «avprivatiseringen» i Oslo

Solberg gjentok også budskapet om å prioritere ungdomsskolen gjennom en ungdomsskolereform. Reformen har fått tverrpolitisk tilslutning i Stortinget, og sist uke startet Høyre sitt eget løp i arbeidet med hva reformen bør inneholde.

Der kom det frem at de vurderer nye krav til rådgivningstjenesten og videreutdanning for lærere også i klasseledelse. Målet er også mer praktisk undervisning.

– Men grunnlaget for den reformen må være at den har fokus på kunnskapsorientering, presiserer Solberg til VG.

Høyres partileder lanserer også at de ønsker å ta over makten i storbyene Oslo, Trondheim og Kristiansand. Hun sier at avprivatiseringen av spesielt barnehager, ligger an til å bli en viktig sak for Oslo-Høyre.

– De har brukt millionbeløp på å overta private barnehager i Oslo. De pengene kunne i stedet vært brukt på eldre og bedre integrering, sier Erna Solberg til VG.

Powered by Labrador CMS