Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier regjeringen har lyttet til profesjonen i sitt forslaget til ny rammeplan for barnehagen. Arkivfoto: Utdanning

Handal mener barnehagelærerne er blitt hørt i nytt forslag til rammeplan

– Regjeringen har lyttet til profesjonen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal om forslaget til ny rammeplan i barnehagen.

Forslaget til ny rammeplan inneholdt ikke krav om kompetansemål for barn. Detter er lederen i Utdanningsforbundet godt fornøyd med.

– Tror du ordlyden i planen kan dempet uenighetene vi har sett mellom politikerne og barnehagelærerne?

– Da stortingsmeldingen «Fremtidens barnehage» ble behandlet i vår, var Stortinget veldig tydelige på at de ikke ville ha ferdighetsmål for enkelte barn. Det fryktet vi også, men det kom altså ikke noe forslag om dette. I stedet videreføres tradisjonen med prosessmål for arbeidet til personalet i barnehagen. Det er en tradisjon som har vært sterkt verdsatt i det norske barnehagemiljøet, sier Handal.

Han er ikke overrasket over at forslaget ble som det ble.

– Profesjonen har sagt klart fra hvor grensa går, og dette synspunktet har Stortinget også videreført. Jeg ville blitt mer overrasket om de hadde foreslått noe mer utbyttebeskrivende.

 

Fornøyd etter forholdene

Handal peker på at ingen egentlig ønsket en revidering av rammeplanen.

– Når regjeringen likevel valgte å revidere den, så var vi bekymret. Vi visste en del om hva regjeringen mente om blant annet ferdighetsmål for det enkelte barn. Så med det utgangspunktet er jeg godt fornøyd med det som ligger som et utgangspunkt for høringen nå. Men jeg tror ikke den hadde sett sånn ut hvis vi skulle skrevet den. Så det er vel mer at vi etter forholdene er fornøyde, sier han.

Han er glad for at mange har engasjert seg i saken.

– Alle skal merke seg den innsatsen som Utdanningsforbundet har gjort også opp mot Stortinget. Jeg tror at en stor grunn til at Stortinget gjorde de vedtakene de gjorde, det var fordi profesjonen sa klart ifra hvor grensa går. Så Regjeringen har lyttet, sier han.

 

Kortere rammeplan

Forslaget til rammeplanen er betydelig kortere enn den forrige rammeplanen. I regjeringens pressemelding står det at forslaget er mer presist, og at det vil bli tydeligere for både foreldre og ansatte hvilke retningslinjer som gjelder. Dette er Handal enig i.

– Minoritetsspråklige barn og de yngste barna er trukket fram spesielt i forslaget. Hva synes du om det som er foreslått?

– Jeg synes det er balansert forholdsvis godt. Likevel viser forslagets omfang at det satses mer på de generelle rammene enn enkeltproblematikk. Men det gjenstår jo å se i høringen hva folk mener. Hvor langt ned bør vi gå i å beskrive enkeltbarn i stedet for å snakke om barna som helhet er nemlig også en ting vi trenger å diskutere, sier han.

 

Mer snakk om de ansattes ansvar

Handal etterlyser at punktet om roller og ansvar blir tatt opp under høringen. Dette punktet bør i stor grad konkretiseres, mener han.

– Vi trenger en bedre beskrivelse av det pedagogiske ansvaret og hvordan dette skal fordeles. Dette har vært en diskusjon over lang tid, og de ansatte er svært opptatt av dette, sier han og fortsetter:

– Jeg vil ikke gi noe konkret svar på hva som bør forandres, for dette er noe som bør diskuteres av profesjonen under høringen.

 

Les hele forslaget til ny rammeplan her 

 

Powered by Labrador CMS