Palma Kleppe og Barnehageopprøret vil markere Barnehagedagen med rød genser og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Foto: Bo Mathisen.

De kler seg i rødt på Barnehagedagen

Strid om bemanning var bakgrunnen for at Barnehagedagen ble til. Barnehageopprøret markerer med røde klær at den kampen ikke er over.

Publisert

Tirsdag 12. mars er Barnehagedagen 2019. Temaet i år er barnehagenes arbeid med undring og nysgjerrighet under overskriften «Jeg lurer på…». Barnehager og kommuner står fritt til selv å avgjøre hvordan de vil markere dagen, og en rekke arrangementer er planlagt.

I fjor vår var det en opphetet debatt knyttet til innføringen av ny bemannings- og pedagognorm. Regjeringen vedtok å stramme inn kravene til bemanning, men flere i barnehagesektoren mente de nye normene var for dårlige. Titusener av barnehagelærere og andre engasjerte samlet seg i gruppen Barnehageopprøret på Facebook, og de preget samfunnsdebatten om bemanning i barnehagene.

Nå vil opprørerne markere seg også på Barnehagedagen.

– Vi oppfordrer alle i barnehagene til å kle seg i rødt på Barnehagedagen som en markering av at det fortsatt er behov for bedre bemanning, sier Palma Kleppe, en av drivkreftene bak Barnehageopprøret. Hun er til daglig styrer i Askeladden barnehage på Nesodden i Akershus fylke.

 

Tilbake til start

Barnehagedagen ble arrangert første gang i 2005. Bakgrunnen var nettopp en strid knyttet til bemanning i barnehagene. Daværende barne- og familieminister, Laila Dåvøy, hadde foreslått endringer i barnehageloven som ville gi kommunene mulighet til selv å bestemme pedagogtettheten i sine barnehager.

Massive protester førte til at forslaget ble skrinlagt. I etterkant bestemte Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) seg for å gå sammen om å markere en barnehagedag hvert år. Målet var å synliggjøre hvor viktig arbeidet i barnehagene er.

Palma Kleppe understreker at de ikke gjennomfører en røde-klær-markering for å kuppe dagen.

– Årets tema er godt, og det er helt supert at dette er blitt en dag vi markerer hvert år. Så ønsker vi å bruke dagen som en anledning til også å lede oppmerksomheten til det som i sin tid var grunnlaget for Barnehagedagen, nemlig diskusjonen om bemanning tilbake i 2005, sier Kleppe.

 

– Bemanningsperspektivet må med

Hun mener temaet «Jeg lurer på…» også bør handle om at barna må ha noen å undre seg til.

– Det handler om at barna må bli sett og hørt. Da trenger vi flere hender og fang i barnehagene, sier Kleppe.

– Barnehagedagen har blitt en dag som løfter fram det positive med barnehagene, dere er ikke redde for at noen vil reagere negativt på at dere vil ha oppmerksomhet om problemer?

– Vi har ikke hørt at noen har noe å utsette på vårt ønske om å markere. Hvis slike reaksjoner skulle komme, er det lett å argumentere for at også bemanningsperspektivet må være med på en sånn dag, sier Kleppe.

 

Setter i gang ny kampanje

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viste tidligere i år at de nye kravene til bemanning har fått barnehagene til å ansette flere folk. Barnehageopprørerne mener allikevel bemanningsnormen som ble innført i fjor høst er for dårlig.

– Vi har tro på å få en bedre norm, og da er synliggjøring helt nødvendig, sier hun.

De har i over et år hatt kampanjen #uforsvarlig, hvor barnehageansatte forteller historier fra egen hverdag for å synliggjøre mangel på bemanning.

– Uforsvarlig-historiene fortsetter å renne inn. Nå setter vi i gang en ny kampanje vi har kalt Faktisk, sier Kleppe.

Her vil de at barnehageansatte selv skal dokumentere hvor stor del av dagen de faktisk har full bemanning sammen med barna.

– Kommer dere til å gjennomføre noen markering et spesielt sted på Barnehagedagen?

– Nei, vi kommer til å være på hver vår arbeidsplass med hver vår røde genser, sier Kleppe.

 

– Undring krever nok voksne

Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Therese Skinstad-Jansen, sier de håper Barnehagedagen gjør at flere får øynene opp for alt det viktige som skjer i barnehagene.

– Synet på barnehager har endret seg. Fra å bli sett på som et sted å oppbevare barna mens foreldrene er på jobb, til å være en viktig arena for lek og læring og en sentral del av utdanningsløpet, sier hun.

Skinstad-Jansen mener allikevel det fortsatt er behov for å synliggjøre den viktige jobben barnehageansatte gjør.

– De som driver Barnehageopprøret vil ikle seg røde klær på Barnehagedagen for å markere at det fortsatt er utfordringer med bemanning – hva mener du om en slik markering?

– Årets tema, nysgjerrighet og undring, krever selvsagt at det er nok voksne i barnehagen som kan undre seg sammen med barna. Da er det viktig at barnehagene har nok voksne, så de har tid og anledning til å delta i leken og undringen. Vi er helt enige i at den viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen er mange nok ansatte, og mange nok med riktig kompetanse, sier Skinstad-Jansen.

 

Powered by Labrador CMS