Statsråden skaper et A- og B-lag i norske barnehager

Debatt: Den kampen som nå foregår om barnehager, er en ideologisk kamp der barna kan bli taperne og folks valgfrihet reduseres.

Publisert

Dette innlegget er tidligere publisert i Stavanger Aftenblad.

Varsellampene bør blinke kraftig når regjeringen i sin budsjettenighet med SV har slått fast at de vil utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Når kunnskapsminister Tonje Brenna nå sier at hun vil stramme inn reglene i barnehagesektoren for å strupe kjedene, så er det de små enkeltstående barnehagene som rammes først. Disse har ikke penger på bok og investorer som bidrar. Dette er barnehager i bygder og byer over hele landet, drevet av engasjerte og kompetente gründere, som har brukt egne penger og et hav av tid på å skape egen og andres arbeidsplass.

Små og mellomstore barnehager rammes hardest

Regjeringens planer vil først og fremst ramme små og mellomstore enkeltstående barnehager som bidrar til mangfold i sektoren og som gir gode tilbud til barn og foreldre. Dessuten er det viktige arbeidsplasser i distriktene.

Det statsråden egentlig legger til rette for er å skape et A- og B-lag i norske barnehager. Kommunene bør ikke få lov til å forskjellsbehandle barn i private barnehager ved å gi mer penger i støtte per barn i kommunale barnehager enn i private. Det vil gjøre det svært krevende for private barnehageeiere å drive langsiktig.

Verken barnehagekjeder eller enkeltstående private barnehager vil tørre å investere i oppussing av barnehagen, kompetanseløft for de ansatte eller bedre lekearealer dersom de risikerer å miste inntekt det øyeblikket den politiske vinden i kommunen snur eller kommunen trenger å spare penger.

Nesten 4 av 10 private barnehager går med underskudd

I fjor gikk nesten 40 prosent av de private barnehagene med underskudd. Private barnehager får samme tilskudd per barn som de kommunale barnehagene. Det er innført en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm som har redusert overskuddet i barnehagesektoren betydelig de siste årene. Samtidig får 96 prosent av de ansatte i private barnehager tariffestet lønn.

Regelverket og finansieringen av private barnehager er ikke perfekt. Mye tyder på at dagens finansieringssystem er for komplisert og at flere mindre enkeltstående og ideelle barnehager sliter økonomisk uten fordelen av stordrift. I tillegg er det behov for større gjennomsiktighet og åpenhet, noe som er en av grunnene til at regjeringen Solberg etablerte et nasjonalt økonomisk tilsyn i 2020.

Ta vare på mangfoldet

Løsningen er ikke å gjøre det nærmest umulig å drive private barnehager i kommune etter kommune. Høyre mener at den beste løsningen er å sikre bedre rammevilkår for enkeltstående private barnehager. Klarer vi det, tar vi vare på mangfoldet og valgfriheten for barn og foreldre, samtidig som vi bidrar til at det offentlige får konkurranse på kvalitet og utvikling, og hever kvaliteten over alt. Samtidig sørger vi også å opprettholde viktige arbeidsplasser i hele landet.

Powered by Labrador CMS