Barna fortjener det beste, og det gjør også vi som jobber i private barnehager!

Debatt: Kvalitet handler ikke bare om å sikre barn og foreldre, det handler like mye om å sikre de ansatte.

Publisert

Barnehagelærere og fagarbeidere i hele landet er i streik. Streiken handler om lik pensjon for likt arbeid, både i offentlig og privat sektor. Alle barnehageansatte har rett til samme pensjon for likt arbeid.

Vi jobber hver dag for å sikre kvaliteten på våre respektive arbeidsplasser, vi gjør alt for at både barn og foreldre skal føle seg hørt, anerkjent og respektert. Vi vil det beste for barna, gi dem en trygg fremtid og rett til kvalitet, det vil vi alltid ønske. Men nå må vi også kjempe for vår egen rett til kvalitet, anerkjennelse, respekt og en trygg fremtid. Derfor streiker vi for en anstendig pensjon og kvalitetssikring av egen fremtid.

Lik kvalitet for alle

Men hva er egentlig kvalitet? Kvalitet i barnehagen kan f.eks. være en god matservering, oppfylt bemanningsnorm, nok ansatte på jobb, full pedagogdekning, et innbydende lekemiljø, pedagogisk tankegang og omsorgsfulle voksne. Selv jobber jeg i en privat PBL-eid barnehage, der har vi nok voksne på jobb. Vi serverer varm mat to ganger i uken, på vår avdeling trenger ikke foreldrene ta med matpakke, vi lager mat og frukt hver dag og det gjør vi med glede og engasjement.

Vi har også over 50 % pedagogdekning og et innbydende lekemiljø. Jeg vet også at alle mine kollegaer er fulle av omsorg og engasjement, de brenner for barna og de gjør sitt aller beste for å trygge dem og tilby dem kvalitet, hver dag.

Stolt barnehagelærer

Som barnehagelærer i min barnehage kan jeg stolt si at jeg og mine kollegaer alltid gjør vårt beste, det står jeg for. Jeg kan også gå god for at barnehagen min tilbyr kvalitet, både til barn og foreldre, hele tiden, hver dag. Men hva med kollegene mine, kan jeg garantere at PBL gir dem den beste kvaliteten? Nei, det kan jeg ikke. Jeg vet at kollegene mine gjør sitt beste, hver dag, det vil de alltid, i mange år, helt frem til de går av med pensjon.

Problemet er at når den dagen kommer, vil de ikke lenger ha en økonomisk stabil situasjon. Ansatte i PBL-barnehager har ikke rett til AFP (avtalebasert pensjon), noe våre kolleger i offentlig sektor har hatt i flere år. Dette bidrar til at ansatte i mange private barnehager taper flere titalls tusen kroner hvert år i pensjonspenger. Nå kjemper vi for å sikre AFP-ordningen, slik at alle ansatte i PBLs private barnehager også kan være sikre på at de også er kvalitetssikret når de går av med pensjon.

Høyere egenandel, mindre penger

Ifølge Fagbladet (2022) hevder PBL at kostnaden for å sikre PBL-barnehager den samme AFP-ordningen som de kommunale barnehagene har, vil ha katastrofale konsekvenser for mange barnehager. Samtidig påpeker Fagbladet at PBLs barnehager har fått et pensjonstillegg som skal dekke de eksisterende pensjonskostnadene (Wangberg & Hagen, 2022).

Dessverre viser en rapport av Telemarksforskning på oppdrag av Utdanningsdirektoratet (2022), at private barnehager har brukt mindre pensjonsmidler til pensjon for sine ansatte enn det pensjonstillegget de har fått tildelt (Trond & Måøy, 2022).

I lønnsoppgjørene, 3 år tilbake i tid, har PBL gått med på å bli del av den felles AFP-ordningen, senest innen 1. januar 2023. For at det skulle bli billigere for PBL har alle ansatte i PBL-barnehager dessuten betalt en høyere egenandel til pensjonen enn andre private og kommunale barnehager. Til tross for dette løftet mener PBL nå at det blir for dyrt.

Da kan man spørre seg hvor alle de ekstra prosentene som de ansatte i disse barnehagene har betalt, har tatt veien? Hvis disse pengene ikke har gått til pensjon, hvor har de da gått? Penger til pensjon skal gå til pensjon og ingenting annet. Hvis dette ikke fungerer, har PBL tenkt helt feil i sin pengeforvaltning, og det skal ikke gå utover barnehagelærere og fagarbeidere.

Les også: – Streiken kan vare lenge

Skal vi straffes for PBLs dårlige pengeforvaltning, og skal deres feil gå ut over vår fremtid? Nei takk. Kvalitet handler ikke bare om å sikre barn og foreldre, det handler like mye om å sikre de ansatte. Det ene utelukker ikke det andre. Barna fortjener det beste, og det gjør også vi som jobber i private barnehager!

Henvisninger

  • Trond, L. E., & Måøy, J. (2022). Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020. Telemarksforskning.
  • Wangberg, I. S., & Hagen, H. B. (26. oktober 2022). Streik i private barnehager, artikkel i Fagbladet.
Powered by Labrador CMS