Nå skal det avklares om KrF går inn i regjering, og barnehagebemanning vil bli et av temaene i forhandlingene. Bildet er fra fjorårets opphetede debatt om bemanning i barnehagene hvor kunnskapsministeren møtte representanter for Barnehageoppøreret og Foreldreopprøret utenfor Stortinget. Rett bak Jan Tore Sanner står Hans Fredrik Grøvan i KrF. Foto: Jørgen Jelstad.

KS vil ha barnehagebemanning inn i regjeringsplattformen

KS forventer at bemanning i barnehagene blir tema i regjeringsforhandlingene. I KrF bekrefter de langt på vei at bemanningsnormen vil komme på bordet.

Publisert

I dag begynner forhandlingene som skal avklare om Kristelig Folkeparti (KrF) går inn i regjering. Det er spenning knyttet til hvilke saker partiet vil jobbe for å få gjennomslag for, men bemanning i barnehagene har vært en av de prioriterte sakene i KrF.

Regjeringsforhandlingene

* Høyre, Frp, Venstre og KrF startet onsdag 2. januar forhandlingene om en ny regjeringsplattform.

* Forhandlingene skjer på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland.

* Delegasjonene består av:

  • Høyre: Erna Solberg (leder), Jan Tore Sanner, Bent Høie
  • Frp: Siv Jensen (leder), Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi. Også Ketil Solvik-Olsen, som for tiden bor i USA, inngår i forhandlingsutvalget og vil delta når han er i Norge.
  • Venstre: Trine Skei Grande (leder), Ola Elvestuen, Terje Breivik
  • KrF: Kjell Ingolf Ropstad (leder), Olaug Bollestad, Erik Lunde og Jorunn Hallaråker (sekretær)

* Det er uvisst hvor lang lenge forhandlingene vil vare. Fjorårets forhandlinger om Jeløya-plattformen varte fra 2. til 14. januar.

Kilde: NTB

Høsten 2018 ble det innført nye regler for bemanning i barnehagene gjennom en bemanningsnorm og en pedagognorm. Det gjør at barnehagene må ansette flere folk. Det har imidlertid vært strid om hvor mye det vil koste, og om staten bør ta hele regningen.

I forhandlingene om statsbudsjettet presset KrF gjennom mer penger til bemanningsnormen.

 

– Må inn i plattformen

Ifølge kommuneorganisasjonen KS mangler det fortsatt flere hundre millioner kroner de neste par årene for å finansiere økt bemanning.

– Nå kan vi sannsynligvis få en flertallsregjering, og da er det viktig at finansieringen av de nye normene blir avklart i regjeringsplattformen, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Han sier dette er en veldig viktig sak for kommunene.

– I det øyeblikk en regjering er dannet, er kampen om pengene så stor at hvis det ikke er avklart i selve plattformen, er det mindre sjanser for at det kommer på plass i løpet av den videre regjeringsprosessen, sier Eide.

Han ser heller ikke bort fra at KrF vil forhandle om en opptrapping av de to normene i årene framover.

– I så fall regner vi selvfølgelig med at det blir fullfinansiert. Uansett må regjeringen først finansiere det de allerede har vedtatt, før de tenker tanken på å trappe opp, sier Eide.

 

KrF: Naturlig tema

Hans Fredrik Grøvan i KrF sier de har flere saker under overskriften «økt kvalitet i barnehagene» som de er opptatte av.

– Det gjelder naturligvis også i regjeringsforhandlingene, sier Grøvan som selv deltar i forhandlingene.

KrF har flere ganger sagt at statlig finansiering må til for å sikre at bemanningsnormene blir fulgt.

– Vil dette være et kort i forhandlingene?

– Det er helt klart viktig å støtte og utvikle denne reformen bedre. Barnehagebarna trenger flere voksne og pedagoger, sier Grøvan.

Han peker også på andre barnehagesaker partiet vil kjempe for, som å få på plass en uavhengig tilsynsordning for barnehagene. I dag er det kommunene som fører tilsyn med barnehagene de selv finansierer.

KrF mener også det er for store kommunale forskjeller i finansieringen av barnehagene.

– Det er en konsekvens av at tilskuddssystemet ikke er optimalt. Forskjellene systemet skaper er, til sjuende og sist, også et kvalitetsproblem. Barnehagene må ha forutsigbar økonomi for å drive bra, sier Grøvan.

– Og vi kan vente at dette kommer opp i forhandlingene?

– Vi må nå vurdere hvordan vi skal formulere oss. Men det er slik vi vil ha det, dette er vår politikk, avslutter Grøvan.

 

Opprørere har små forhåpninger

Barnehagestyrer Royne Berget i Smedhusåsen barnehage i Rygge kommune er en av drivkreftene bak aksjonen Barnehageopprør. De har vært kritiske til det de mener er en altfor dårlig satsing på økt bemanning i barnehagene.

Berget har liten tro på at et KrF i regjering vil føre til store positive endringer.

– Vi kan selvfølgelig håpe, men jeg er nøktern når det gjelder forhåpninger til noen drastiske endringer til det bedre, sier Berget.

Han sier det var bra at KrF jobbet fram et gjennomslag for mer penger til bemanningsnormen gjennom statsbudsjettet, men at virkningene kanskje ikke ble helt som håpet.

– De ekstra bevilgningene skulle gå til de minste barnehagene som slet med å oppfylle bemanningsnormen. Så har det vist seg at flere små barnehager som hadde jobbet hardt for å oppfylle normen gjennom innsparinger og bruk av oppsparte midler, ikke fikk noe av pengene. Isteden har man belønnet de barnehagene som ikke har jobbet for å få det til. Så jeg vet mange har følt seg snytt, sier Berget.

Han tror ikke politikerne forstår hvor stor uro det er i sektoren for tiden.

– Nå har de endt opp med en løsning hvor kommuner og barnehageeiere bare kan søke dispensasjon fra å oppfylle bemanningsnormen. Det burde ikke være mulig, og det er noe regjeringen må ta tak i, sier Berget.

 

Powered by Labrador CMS