Svenske barnehager jobber ikke godt nok med likestilling i barnehagen, viser en rapport fra Skolinspektionen. Ill.foto: Ned Horton, Free Images

Barnehagene må jobbe mer med likestilling for barn

Likestillingsarbeidet for barn i svenske barnehager er ikke godt nok, slår svenske Skolinspektionen fast. Barnehagene må sørge for at alle barn får muligheten til å utvikle seg selv uavhengig av kjønn.

Barn må ikke hindres av tradisjonelle kjønnsmønster og -roller, uttaler Skolinspektionen etter å ha hatt kontroll i 36 barnehager. Skolinspektionen er en statlig myndighet som har tilsyn med skoler og barnehager.

– I mange av barnehagene hvor vi har vært, jobbes det med likestilling, men vi etterlyser i mange tilfeller en tydeligere profil i dette arbeidet. Uten et systematisk likestillingsarbeid er det fare for at stereotype kjønnsnormer føres videre til barna. Vi ønsker at disse normene skal synliggjøres og settes spørsmålstegn ved, sier Helén Ängmo, generaldirektør i Skolinspektionen, ifølge egne nettsider.

Selv om flere barnehager jobber med dette, er det ikke systematisk. Halvparten av barnehagene veileder ikke jentene og guttene slik at de får prøve ulike miljøer, spesielt i den frie leken. I tre av fire barnehager svarer de ansatte at de ikke har tilstrekkelig kompetanse slik at de på vitenskapelig grunnlag og ut fra erfaring kan jobbe med likestilling slik myndighetene krever.

Les mer om funnene på skolinspektionen.se

 

Powered by Labrador CMS