– Det er varierende kompetanse og kapasitet i kommunene til å utføre økonomiske tilsyn med private barnehager, skriver kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Arkivfoto: Bo Mathisen

Nasjonalt tilsyn med private barnehager bra for barna

Debatt: Regjeringen vil etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager, for å få bedre kontroll med at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Publisert

Elin og Anders Skrede skriver i Klassekampen 6. august og Utdanningsnytt 7. august at det er viktig å ha godt økonomisk tilsyn med private barnehager, slik at tilskudd blir brukt slik de skal. Jeg er helt enig, og er glad for at de som foreldre til barnehagebarn engasjerer seg i denne viktige saken.

I dag er det kommunene som fører økonomisk tilsyn med private barnehager. Det er derimot varierende kompetanse og kapasitet i kommunene til å utføre oppgaven. En rapport fra 2017 viser at kun én prosent av de private barnehagene hadde fått økonomisk tilsyn i perioden fra 2013 til 2016. Vi vet imidlertid at den økonomiske tilsynsaktiviteten har økt noe etter at denne rapporten ble lagt fram.

Skrede ønsker tilsyn på både kommunalt og nasjonalt nivå. Kunnskapsdepartementet mener at den beste løsningen for kvalitet og ressursbruk er å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager til nasjonalt nivå. Vi foreslår at den nye nasjonale enheten skal ligge under Utdanningsdirektoratet. De har også ansvaret for å føre tilsyn med friskoler. Det betyr at de har nødvendig kompetanse. Kommunene vil fortsatt føre tilsyn med barnehagene når det gjelder regelverk som ikke handler om økonomi.

Et annet viktig poeng er utviklingen vi ser i barnehagesektoren. Stadig flere private barnehager blir en del av et stort konsern. Da er kommunens mulighet til gjøre økonomisk tilsyn begrenset. Det stiller også høyere krav til selskapsrettslig og økonomifaglig kompetanse for å klare å følge de kompliserte pengestrømmene og å avdekke eventuelle brudd på regelverket. Med et tilsynsorgan som har det helhetlige økonomiske tilsynsansvaret for alle barnehagene som inngår i samme selskap vil tilsynet bli bedre. Det vil også gi et mer spesialisert miljø med gode forutsetninger for å kunne løse oppgaven effektivt, og på tvers av kommuner.

Dette og andre forslag til regulering av private barnehager har nylig vært på offentlig høring. Det kom over 200 svar, og innspillene er svært verdifulle når vi skal jobbe videre med forslagene. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med lovforslag i løpet av året.

Vårt mål er et nytt og tilpasset regelverk som sikrer åpenhet, kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet og at offentlige tilskudd kommer barna til gode. Det er avgjørende at vi har kontroll og effektive tilsyn.

Powered by Labrador CMS