Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Ap kjemper for gode barnehager til alle barn

Debatt: – Regjeringens forslag til nytt regelverk sikrer at pengene kommer barna til gode.

Publisert

Dagens regelverk og finansiering for private barnehager er 20 år gammelt, og skulle opprinnelig sikre rask utbygging og flere barnehager. Nå har vi nye utfordringer som synkende barnekull og et tydelig utdatert regelverk. Nye regler har lenge vært etterspurt fra både barnehagesektoren selv og Stortinget, og Ap/Sp-regjeringen er nå i gang med å levere slik at foreldre også i fremtiden kan velge barnehager av høy kvalitet.

Barna må være de viktigste når vi nå skal lage det nye systemet for barnehagesektoren. Barnehagepolitikken skal først og frem handle om barna våre, ikke om hvilken eieform barnehagen har. Ap/Sp-regjeringen vil ha et regelverk som gjør at barn i hele Norge får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet, uavhengig om barna går i en privat eller offentlig barnehage.

Jeg er helt enig med Høyres Jan Tore Sanner som i mai 2018 sa til Aftenposten at «dagens regelverk er utdatert». Derfor stusser jeg over at Private Barnehagers Landsforbund og Høyre nå kjører en mediekampanje mot regjeringas forslag om å lande et bærekraftig system for barnehagene våre. Forslaget vi sender på høring bygger på et stort og grundig forarbeid, og balanserer godt kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for forutsigbarhet.

Vi går løs på ryddejobben for å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet, med bedre kontroll som sikrer at pengene kommer barna til gode. Oppryddingen er viktig for at det skal være tillit til måten barnehagene finansieres på, skape bedre vilkår for barnehagene og for at kommuner skal kunne gjennomføre satsinger for alle barnehagebarna i kommunen.

Nå kommer saken til Stortinget, og jeg håper at Høyre og de andre opposisjonspartiene vil bidra til et styringssystem for barnehager som vil stå seg over tid. Systemet må først og fremst sikre at barna har gode barnehager også fremover, men også gi kommunene og private barnehager forutsigbarhet.

Powered by Labrador CMS