barnehage
barn leker
lego
duplo

Vi kjemper for foreldres frihet til å velge

Debatt: – Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven er en trussel for barnehagetilbudet.

Publisert

Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn i private og ideelle barnehager. De ønsker å lage lokale regler om prioritering ved opptak av barn og lovfeste at kommunene skal beregne hvor mye penger de private og ideelle barnehagene skal få. Dette vil skape usikkerhet, uforutsigbarhet og gå ut over barn, foreldre og drivere av private barnehager.

Private og ideelle barnehager har tjent samfunnet godt, både økonomisk og verdimessig. Det har gitt oss et mangfoldig tilbud og mulighet til å velge. Høyre, Venstre og KrF går til kamp for mangfold og valgfrihet, for barn og foreldre i hele landet. Det krever forutsigbarhet for private og ideelle barnehager.

I år kan være det siste året foreldre selv får lov til å bestemme hvilken barnehage barna skal gå i. Det vil ikke lenger være foreldres ønske om barnehageplass som bestemmer hvilke barnehager det skal være flest plasser i, det skal være opp til kommunen. Det svekker forutsigbarheten og likebehandlingen av barnehagene våre og det svekker valgfriheten til foreldrene.

Regjeringen fortsetter sin ideologiske kamp mot private og ideelle barnehager. Det er verdt å minne om at rundt halvparten av norske barn går i en slik barnehage. Vi mener kommunale og private barnehager er like viktige, og vi heier like mye på begge deler. Regjeringen vil derimot straffe halvparten av barnehagene. 

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun pakker forslagene sine inn i et ønske om mer kommunal styring, men i realiteten svekker det forutsigbarheten for de ideelle og private barnehagene. Det går til syvende og sist utover kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna.

Dette er nok et eksempel på en regjering som vil frata deg og dine nærmeste makten over de viktige valgene i livet. Fritt behandlingsvalg er avviklet, friskolene får dramatiske kutt, valget om hvilken videregående skole du skal gå på er flyttet bort fra eleven og over på fylkeskommunen. Nå svekkes også foreldrenes valgfrihet i barnehagene.

Gode barnehager er kjempeviktig

Å investere i barna når de er små, kan forebygge mye senere i livet. En god barndom med en barnehageplass med kvalitet i innholdet og trygge, kvalifiserte barnehagelærere, er noe av det beste vi kan gi barna våre. Det er også det viktigste vi kan gjøre for å sikre likestilling og bidra til at arbeidslivet har tilgang på kompetanse og arbeidskraft.

 Vi er heldige i Norge som har verdens beste barnehager. Det er høy kvalitet i tilbudet til barna, høy brukertilfredshet hos barn og foreldre, stort mangfold og valgfrihet for familiene. Det er stort sett full barnehagedekning, lav pris, fleksibilitet og tilgjengelighet. Takket være dyktige barnehagegründere og løsningsorienterte politikere, kan vi i dag være stolte av hvilke muligheter vi gir barna våre når de får plass i barnehagen. Nå står dette for fall.

 

Powered by Labrador CMS