FUB-leder Marie Skinstad-Jansen sier flere foreldre kontakter FUB på grunn av dårlig samarbeid og kommunikasjon med de ansatte og liten grad av medvirkning i viktige saker. Arkivfoto
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen sier flere foreldre kontakter FUB på grunn av dårlig samarbeid og kommunikasjon med de ansatte og liten grad av medvirkning i viktige saker. Arkivfoto

FUB-leder: - Det er alvorlig at foreldre ikke får vite når barna flyttes til ny avdeling

I 2017 har nær halvparten av alle foreldre som kontaktet Foreldreutvalget for barnehager (FUB) meldt om dårlig samarbeid og kommunikasjon med de ansatte og liten grad av medvirkning i viktige saker, som overflytting av barn fra småbarns- til storbarnsavdeling.

I alt 118 foreldre tok kontakt med FUB om dette i 2017, som er en liten økning fra 2016, opplyser FUB i en pressemelding.

 

– Alvorlig og viktig beslutning

På andreplass med totalt 65 henvendelser kommer spørsmål og bekymringer rundt barnehagens faglige innhold og organisering og personalsituasjonen med blant annet stor turnover og vikarbruk. 

– Det som er spesielt bekymringsfullt er at det fortsatt er mange henvendelser fra foreldre om overflytting av små barn til storbarnsavdelinger, uten at foreldrene involveres i beslutningen og prosessen. Ledelsen ser ut til å se forbi barnehagelovens formålsparagraf om at alt arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Hun påpeker at en overflytting av et barn under tre år til en avdeling med barn over tre år, er en alvorlig og viktig beslutning.

– Det er helt avgjørende at foreldrene til barnet er fortrolig med en slik overflytting, og at dette skjer på en pedagogisk riktig måte med barnets beste i fokus, legger hun til.

I 2017 kom det 20 færre spørsmål til FUB om det å være frivillig foreldre og ta verv i rådsorgan i barnehagen enn året før; tilsammen 35. Det vil si en tredjeplass.

 

Barn utsettes for vold

Henvendelser om mobbing og mistrivsel blant barn i barnehagen havnet i 2017 på fjerdeplass med 30 henvendelser. Dette er på omtrent samme nivå som i 2015 og 2016.

– Det å skape et grunnleggende trygt, omsorgsfullt og forutsigbart barnehagemiljø, hvor det å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er sentralt, er en viktig kompetanse som slett ikke alle barnehager har på plass, sier FUB-lederen.

I denne kategorien kommer også noen henvendelser om vold og trakassering.

– Det bekymrer oss sterkt at flere foreldre, helt uavhengig av hverandre, tar kontakt fordi deres barn har vært utsatt for vold eller hardhendt behandling av barnehageansatt. Dette er svært alvorlig og er totalt på kollisjonskurs med hva som er barnehagens hovedoppgave og -intensjon, sier Marie Skinstad-Jansen. FUB mottok 3 - 4 slike saker i 2017.

– Spørsmålene fra foreldre viser hvor avgjørende en åpen og nær dialog mellom barnehagen og hjemmet er, og hvor avgjørende viktig det er at foreldre og ansatte samarbeider godt, sier Marie Skinstad-Jansen.

 

Powered by Labrador CMS